Przejdź do treści

prof. Konrad Rudnicki (1926-2013)

Prof. Konrad Rudnicki na Sesji Człowiek i Wszechświat zorganizowanej przez stowarzyszenie Astronomia Nova i OA UJ w 85-tą rocznicę urodzin Profesora. Kraków, 15 października 2011, Collegium Śniadeckiego UJ Fot. Adam Walnus

Konrad Maria Paweł Rudnicki

ASTRONOM, TEOLOG, FILOZOF

Minister generalny Zgromadzenia Mariawitów, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy, były pracownik: Uniwersytetu Warszawskiego, Mariawickiego Seminarium Duchownego w Płocku i California Institute of Technology w Pasadenie, współpracownik: Mathematisch-Physiklisches Instytut w Dornach, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Rice University w Houston, członek Wolnej Europejskiej Akademii Nauk, Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego, duszpasterz w Mińsku Mazowieckim, Łowiczu, Warszawie, Pasadenie, Sosnowcu, Houston i Krakowie. Partyzant Gwardii Ludowej i Armii Ludowej odznaczony odznaczeniami wojennymi i cywilnymi, krajowymi oraz zagranicznymi w tym medalem Jad Waszem i honorowym obywatelstwem Państwa Izrael.

Zmarł dnia 12 listopada 2013 roku w 88 roku życiai 55 roku kapłaństwa.

Obrzęd pogrzebowy odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie dnia 19.XI.2013 o godzinie 13:00.


Żona, synowie, synowe, wnuki, wnuczki, prawnuki i prawnuczki

 

 

Źródło: OAUJ, PTA

Prof. Konrad Rudnicki na Sesji Człowiek i Wszechświat zorganizowanej przez stowarzyszenie Astronomia Nova i OA UJ w 85-tą rocznicę urodzin Profesora. Kraków, 15 października 2011, Collegium Śniadeckiego UJ
Fot. Adam Walnus

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama