Przejdź do treści

Program stażowy ARP i ZPSK w CBK PAN

Program stażowy w sektorze kosmicznym 2018

Centrum Badań Kosmicznych PAN weźmie udział w trzeciej edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Celem programu jest kształcenie młodej kadry sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami i instytutami naukowymi a firmami sektora kosmicznego. Staż jest współfinansowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Od początku września 2018 roku swój półroczny staż w Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Kosmicznej CBK PAN odbywa dr inż. Paweł Zagórski, tegoroczny laureat programu, który zajmie się m.in. pracami nad sterowaniem manipulatorami kosmicznymi i koncepcjami testowania ich na ziemi w środowiskach symulujących mikrograwitację.

Źródło: Centrum Badań Kosmicznych PAN

Reklama