Przejdź do treści

Projekt Dark Sky Community w Sopotni Wielkiej

Plakat konkursu

Niewielka miejscowość na Żywiecczyźnie, znana z pionierskich w skali kraju działań na rzecz ochrony ciemnego nieba, stała się miejscem realizacji projektu Dark Sky Community. W wyścigu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności projekt z Sopotni Wielkiej zdobył największe uznanie wśród oceniających. 

Grupa inicjatywna młodych wolontariuszy, we współpracy ze Stowarzyszeniem POLARIS-OPP, uzyskała dofinansowanie w ramach Projektów Solidarności ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS) na realizację projektu Dark Sky Community. Celem projektu jest redukcja zanieczyszczenia świetlnego w Sopotni Wielkiej i jej okolicach oraz ochrona walorów ciemnego nieba. Projekt można uznać za kontynuację kilkunastoletnich działań, zmierzających do minimalizacji negatywnych skutków nadmiernego sztucznego oświetlenia na terenie Sopotni Wielkiej, prowadzonych przez Stowarzyszenie POLARIS-OPP. 

W ramach projektu realizowany jest obecnie konkurs na model lub makietę ukazującą metody ochrony ciemnego nieba. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, a do skonstruowania makiety należy użyć jedynie odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego, takich jak plastikowe butelki, rolki po papierze toaletowym, pudełka tekturowe i inne przydatne materiały. Szczegóły konkursu umieszczone są na oficjalnych stronach internetowych organizatora (odnośniki znajdują się na dole artykułu). Prace konkursowe należy zgłaszać do 1 lipca bieżącego roku. Zgłoszone modele i makiety zaprezentowane zostaną na specjalnej wystawie podczas VIII Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej lub on-line - w razie trwania epidemii SARS-CoV-2. 

Wniosek o dofinansowanie projektu Dark Sky Community ze środków EKS zdobył największą liczbę punktów ze wszystkich zgłoszonych projektów na etapie oceny, sporządzonej przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja pełni rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt Dark Sky Community uzyskał 98 punktów oraz dofinansowanie w wysokości ponad 8 tys. EUR, dystansując tym samym pozostałe wnioski projektowe, z których trzy najlepiej ocenione uzyskały odpowiednio 92, 91 i 90 punktów. Progiem kwalifikującym do uzyskania dofinansowania było zdobycie minimum 60 punktów. Pod ocenę brane były trzy kryteria: adekwatność i wpływ projektu, jakość koncepcji projektu oraz jakość zarządzania projektem. 

Nazwa projektu kojarzy się z certyfikowanymi międzynarodowymi obszarami ochrony ciemnego nieba (International Dark Sky Communities), ustanawianymi pod auspicjami IDA (Międzynarodowego Związku Ciemnego Nieba). Obecnie istnieje niemal 30 takich obszarów, utworzonych w miastach i miasteczkach na całym świecie, od Kanady i Stanów Zjednoczonych po Niemcy, Danię i społeczności zamieszkujące wysepki na wodach Atlantyku i Pacyfiku. Kto wie, być może do tej listy w niedalekiej przyszłości dołączy społeczność Sopotni Wielkiej. 

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Grzegorz Iwanicki

Źródło: Program Ciemne Niebo, EKS

Na ilustracji: plakat konkursu dla młodzieży w ramach projektu Dark Sky Community. Źródło: Stowarzyszenie POLARIS-OPP. 

Reklama