Przejdź do treści

Projekt FUTURE SPACE w CBK PAN

Future Space

Centrum Badań Kosmicznych PAN jest liderem konsorcjum międzynarodowego projektu edukacyjnego FUTURE SPACE realizowanego w ramach programu ERASMUS+. W skład konsorcjum wchodzą ponadto: Muzeum Nauki NEMO z Amsterdamu w Holandii; Centrum Nauki i Muzeum Techniki NOESIS z Salonik w Grecji, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Polska Agencja Kosmiczna.

Projekt FUTURE SPACE wystartował 1 października 2019 r. Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest dr Ryszard Gabryszewski z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Realizacja tego projektu przewidziana jest na 30 miesięcy od momentu startu i odbywać się będzie w trzech krajach członkowskich Konsorcjum.

Oprócz CBK PAN, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) i Polskiej Agencji Kosmicznej reprezentujących Polskę, w konsorcjum znajdują się: Muzeum Nauki NEMO (NEMO Science Museum) z Amsterdamu w Holandii oraz Centrum Nauki i Muzeum Techniki NOESIS (NOESIS Thessaloniki Science Center & Technology Museum) z Salonik w Grecji.

Projekt realizowany jest ze wsparciem unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się on na szerokim zakresie doświadczeń szkoleniowych, a także wiedzy partnerów z trzech krajów europejskich: Grecji, Holandii i Polski. Jego celem jest wywołanie zmian w zakresie edukacji przedmiotów przyrodniczych i ścisłych STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) w szkołach średnich i tym samym zwiększenie liczby kandydatów na studia STEM. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie przez młodzież karier przede wszystkim w sektorze kosmicznym lub w innych pokrewnych mu innowacyjnych obszarach, np. lotniczym czy robotycznym.

W ramach projektu FUTURE SPACE powstaną: „Program Szkół Kosmicznych” oraz „Program Edukacyjny dla małych centrów nauki i organizacji pozarządowych”. Oba programy będą przedstawiać naukowe, ekonomiczne i społeczne korzyści z eksploracji kosmosu i zaprezentują ścieżki kariery w przemyśle, dostępne nie tylko dla specjalistów STEM, ale także dla absolwentów innych dziedzin nauki. Pomocą dla nauczycieli będą różnorodne materiały dydaktyczne, w tym krótkie filmy wideo, narzędzia ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) czy nawet astronomiczne pokazy w mobilnych planetariach. Ponadto młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach z charyzmatycznymi osobami tworzącymi sektor kosmiczny. Wszystkie materiały ze spotkań będą nagrywane i zostaną udostępnione online na stronie projektu.

Celem „Programu Szkół Kosmicznych” nie jest zastąpienie istniejących już programów nauczania poszczególnych przedmiotów STEM, ale zmodyfikowanie i rozszerzenie ich treści, przedstawienie rzeczywistych aplikacji wiedzy przekazywanej w szkole i ukazanie interdyscyplinarności wszystkich przedmiotów STEM. Program będzie także zawierał praktyczne informacje dla szkół na temat organizacji zajęć i procesu nauczania. Pilotaż Programu Szkół Kosmicznych da możliwość opracowania narzędzia dopasowanego do potrzeb placówek szkolnych, a przez to chętniej przez nie wykorzystywanego.

Program dla placówek edukacyjnych będzie bazował w większości na doświadczeniu partnerów zagranicznych i ma być istotną modyfikacją „Programu Szkół Kosmicznych”. Zostaną w nim przedstawione metody rozwoju zainteresowań naukami STEM możliwe do realizacji w placówkach nauczania pozaformalnego. Obydwa programy pozwolą rozwijać umiejętności oraz kompetencje młodzieży, począwszy od podstawowych naukowo-technicznych, poprzez przekrojowe, aż po kompetencje miękkie.  

Grupą docelową obydwu programów będą przede wszystkim nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych ze szkół ponadpodstawowych w Polsce, a także ponadgimnazjalnych w Europie. W mniejszości będą to edukatorzy z centrów nauki i osoby zajmujące się popularyzacją nauk ścisłych.

Rezultatem działań projektowych będzie przeszkolenie znacznej liczby nauczycieli przedmiotów ścisłych i edukatorów z centrów nauki. Wydarzenie upowszechniające, planowane w trakcie realizacji projektu, pozwolą dotrzeć łącznie do ponad 10 tys. osób w Polsce, Holandii i Grecji oraz kolejnych kilku tysięcy osób na terenie całej Europy

Długofalowe korzyści z realizacji tego programu to usprawnienie jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wprowadzenie nowych narzędzi dla nauczycieli i edukatorów, zwiększenie liczby kandydatów na studia STEM, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół średnich i podniesienie kompetencji nauczycieli.

We wrześniu i październiku br. przewidziany jest nabór do programu pilotażowego dla szkół ponadpodstawowych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie projektu oraz na profilu fb FUTURE SPACE. W razie dodatkowych pytań można pisać na adres e-mail: futurespace@cbk.waw.pl.

Źródło: Future Space/CBK PAN

Foto 1: Plakat Future Space

Foto 2: Członkowie zespołu Future Space na spotkaniu inaugurującym projekt w CBK PAN

Reklama