Przejdź do treści

Projekt #MiniSAT i fale grawitacyjne na konferencji dla nauczycieli

Konferencja dla nauczycieli pt. „Szkoła-Rozwój-Eksperyment”

25 listopada 2017 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbędzie się konferencja dla nauczycieli pt. „Szkoła-Rozwój-Eksperyment”. Będzie można m.in. dowiedzieć się, jak wziąć udział w projekcie #MiniSat czy posłuchać wykładu o falach grawitacyjnych. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza nauczycieli, aby podyskutować o tym czy eksperymentować, jak eksperymentować i jak znaleźć na to czas. Tematem spotkania będą też  rozmowy o tym, jak szkołę rozwijać korzystając z nowych pomysłów i inspiracji pedagogicznych.

Organizatorzy (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Fundacja Uniwersytet Dzieci) uważają, że eksperyment jest bardzo ważny w kontekście kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności rozumowania naukowego, planowania i prowadzenia doświadczeń oraz weryfikowania hipotez. Ale nieustanne zmiany, którym podlega polska szkoła powodują, że nauczyciele mają mało czasu na eksperymentowanie, a eksperymenty opisane w podręcznikach nie zawsze są szybkie i proste do przeprowadzenia. Dodatkowo szkoły często nie są wyposażone w wymagane pomoce i materiały.

Ponieważ eksperymentowanie jest ważne, bo pozwala rozbudzać ciekawość odkrywania świata i rządzących nim reguł, a dodatkowo jest fajną zabawą, organizatorzy konferencji chcą zainspirować nauczycieli poprzez pokazanie prostych i szybkich eksperymentów do wykorzystania w klasie i na zajęciach pozalekcyjnych, a także szkolnych piknikach.

Według organizatorów konferencji szkoła jest miejscem rozwoju nie tylko dla uczniów, ale również nauczycieli. Dobra szkoła to miejsce eksperymentów pedagogicznych i poszukiwań, Na konferencję zostali zaproszeni przedstawicieli instytucji i fundacji realizujących ważne społecznie cele, którzy podzielą się z uczestnikami konferencji swoją wiedzą w trakcie warsztatów oraz podczas kafeterii, w tym porozmawiają o projektach, które można realizować z uczniami na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto nauczyciele będą mieli też możliwość porozmawiania z zaproszonymi przez organizatorów ekspertami, pracującymi nad nową podstawą programową i podręcznikami.

Konferencję uświetni wykład prof. Krzysztofa Meissnera, fizyka cząstek elementarnych, uznanego popularyzatora fizyki, który opowie o ostatnich odkryciach i eksperymentach związanych z falami grawitacyjnymi.

Dodatkowo Maciej Jakimiec, prezes Fundacji Copernicus Projekt, opowie krótko o projekcie #MiniSat, który fundacja prowadzi ze szkołami różnego typu. Eksperyment są samodzielnie przygotowane przez młodzież szkolną oraz studentów. A swoiste „satelity” są wysyłane do granicy atmosfery za pomocą balonów stratosferycznych. Każdego roku Fundacja Copernicus Project realizuje kilka lotów w przestrzeń okołoziemską. Wszystkie te misje mogą ponieść Wasze eksperymenty.

Więcej o projekcie #MiniSat można przeczytać pod linkiem.

Wstęp na konferencję jest wolny. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń przez formularz podany na stronie konferencji.

Zapisy na wybrane warsztaty odbywać się będą w biurze konferencji w dniu 25 listopada br.

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Fundacja Copernicus Projekt

Reklama