Przejdź do treści

Przejdź na ciemną stronę nocy - konferencja na temat zanieczyszczenia świetlnego

I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego pt. „Przejdź na ciemną stronę nocy”
I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego pt. „Przejdź na ciemną stronę nocy” odbędzie się 26 kwietnia 2013 roku w Warszawie. Głównym celem konferencji jest przybliżenie problemu zanieczyszczenia światłem nieba nocnego. Zjawisko nadmiernej emisji światła po raz pierwszy zostało dostrzeżone przez astronomów, którym w znacznym stopniu utrudniało dokonywanie obserwacji.

W ostatnich latach zjawisko to przybiera znacząco na sile, szczególnie zauważalne jest na obszarach zurbanizowanych, gdzie zaburzenie rytmu okołodobowego poprzez nienaturalne wydłużanie pory, w której pozostajemy aktywni po zapadnięciu zmroku na skutek nadmiernego i nieprawidłowego oświetlania miast, prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji odczuwalnych przez wszystkie organizmy, zarówno faunę i florę, jak również człowieka.

Temat początkowo popularyzowany głównie przez środowisko astronomiczne doczekał się zainteresowania ze strony specjalistów z różnych dziedzin. Podczas konferencji pragniemy poruszyć wiele aspektów związanych z negatywnym wpływem zanieczyszczenia świetlnego nie tylko na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka, ale również poruszyć kwestie związane z finansowaniem oświetlenia ulicznego, sposobami łagodzenia nadmiaru emisji światła poprzez różne zabiegi architektoniczne i urbanistyczne. Przez wzgląd na interdyscyplinarny charakter konferencji do udziału zapraszamy astronomów, ekologów, urbanistów, ekonomistów, prawników, lekarzy, samorządy gminne, osoby aktywnie działające na rzecz ochrony ciemności oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: http://msos.uw.edu.pl/kns/index.php/dzialanosc/konferencja.html

Rejestracja trwa do 10 marca 2013 roku.

Organizatorzy:
- Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
- Koło Naukowe Studentów Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
- Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego

Patronat nad konferencję objęło czasopismo "Urania - Postępy Astronomii.Reklama