Przejdź do treści

Przy jakich gwiazdach szukać planet skalistych?

Odkrywając co raz więcej planet krążących wokół innych niż Słońce gwiazd, astronomowie próbują zorientować się jakie typy planet mogą powstawać wokół różnych rodzajów gwiazd. Tego typu informacje mogą znacznie przyspieszyć proces poszukiwania kolejnych planet oraz lepiej zrozumieć historię formowania się naszego własnego Układu Słonecznego.

Gdy gwiazda jest młoda otoczona jest rotującym dyskiem gazu i pyłu, z którego tworzą się planety. Generalnie zakłada się, że skład chemiczny gwiazdy w jakiś sposób wpływa na skład chemiczny planet krążących wokół niej. W rzeczy samej, wcześniejsze badania wskazywały, że gazowe olbrzymy powstają wokół gwiazd bogatych w żelazo. Jednak nowsze wyniki zaczęły wskazywać, że mniejsze planety nie wymagają do powstania tak wysokiej zawartości żelaza w gwieździe.

Nowe prace zespołu, w składzie którego znalazła się m.in. Johanna Teske (Carnegie), rozszerzyły zakres badań poprzez zmierzenie obfitości szerokiej palety pierwiastków. Okazało się, że gwiazdy wokół których krążą planety skaliste rozmiarem przypominające Ziemię przypominają składem chemicznym gwiazdy przy których krążą planety wielkości Neptuna, oraz te przy których nie ma żadnych planet. Nie przypominają natomiast gwiazd, wokół których krążą gazowe olbrzymy.

Zespół poddał analizie obfitość 19 różnych pierwiastków odkrytych w siedmiu gwiazdach, wokół których krąży co najmniej jedna planeta skalista podobna do Ziemi. Wyniki prac zespołu wskazują, że małe planety skaliste takie jak Ziemia nie występują częściej wokół gwiazd bogatych w pierwiastki takie jak żelazo i krzem. Wynik ten wydaje się zaskakujący zważając na fakt, że żelazo i krzem to najobfitsze pierwiastki w planetach skalistych.

Rezultaty badań zespołu zostały opublikowane w czasopiśmie The Astrophysical Journal.

"Od dawna zastanawiamy się jakimi cechami musi charakteryzować się gwiazda, aby wokół niej powstawały planety," mówi główny autor opracowania Simon Schuler z University of Tampa. "Nasze wyniki wspierają teorię, że powstawanie małych, skalistych planet może mieć miejsce w pobliżu gwiazd o różnym składzie chemicznym."

"Oznacza to, że małe, skaliste planety mogą być dużo bardziej powszechne niż wcześniej uważano," dodaje Teske.

Powstawanie planet z dysku gazowo-pyłowego otaczającego młodą gwiazdę wiąże się z jeszcze jednym pytaniem - czy ów proces pozbawia gwiazdę pierwiastków, które koncentrują się w planetach? Jeżeli tak, może nam to pomóc udoskonalić systemy poszukiwania planet - możemy wtedy zacząć poszukiwać gwiazd, które wykazują oznaki takiego zubożenia, zawężając tym samym swoje poszukiwania. Jednak żadna z siedmiu zbadanych przez zespół gwiazd nie wykazuje oznak takiego zubożenia w poszczególne pierwiastki.

Źródło: phys.org/ApJ

Reklama