Przejdź do treści

PTR będzie współpracowało z Kołem Naukowym SimLE przy projektach rakietowych

PTR i SimLE

23 stycznia 2018 r. Polskie Towarzystwo Rakietowe podpisało oficjalną umowę o współpracy z Kołem Naukowym SimLE z Politechniki Gdańskiej. W jej ramach PTR obejmie patronat nad Działem Projektów Kosmicznych Stardust Koła Naukowego SimLE.

W ramach współpracy PTR zapewni wsparcie merytoryczne w prowadzonych przez Dział Projektów Kosmicznych Stardust projektach rakietowych oraz możliwość udziału w imprezach organizowanych przez PTR, w tym lotach poligonowych.

Odbyło się już pierwsze spotkanie, na którym omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu budowy rakiet, mechaniki lotu oraz bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem będzie zapoznanie się członków KN SimLE z techniką rakietową od strony teoretycznej i warsztatowej. Jest to konieczne, ponieważ żaden z członów koła nie ma doświadczenia w rakietami dużej mocy (RDM). W ramach warsztatów zbudowane zostaną rakiety modelarskie na silniki Wessex. Dzięki tej pracy uczestnicy zapoznają się m.in. z budową rakiet, aerodynamiką, poznają zasady stabilności w locie czy sposoby odzysku itp. Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności praktycznych i doświadczenia w budowie rakiet oraz w przeprowadzaniu startów. Planowane są regularne spotkania członków koła z PTR, podczas których omawiane będą postępy w pracach projektowych.

Polskie Towarzystwo Rakietowe istnieje od 2010 r. Zostało powołane do życia, aby skupić i koordynować działalność niezrzeszonych wcześniej twórców amatorskich eksperymentalnych rakiet badawczych. Jednym z celów działalności stowarzyszenia jest budowa silników rakietowych, rakiet i ich użytkowanie. Kolejnym celem jest popularyzacja eksperymentalnego modelarstwa rakietowego np. w postaci pikników rakietowych tj. Festiwal Meteora (odbywa się corocznie na jesieni) czy Lotów Rakiet Eksperymentalnych (mają miejsce na wiosnę i na jesieni). PTR kontynuuje tradycje polskiego programu rakiet sondujących i pragnie przyczynić się do powstania polskiego programu rakietowego.

Koło Naukowe SimLE działa na Politechnice Gdańskiej od 2013 roku. Jego celem jest realizacja projektów technicznych. Wśród jego członków są studenci z różnych uczelni trójmiejskich, tj. Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Gdański, Akademia Morska, ale trzon zespołu stanowią osoby studiujące na Politechnice Gdańskiej. W portfolio koła są takie projekty jak symulator lotów, wirtualna inspekcja statku (część interaktywnej wystawy muzealnej), model jachtu żaglowego,  misje balonów stratosferycznych czy planowane misje rakietowe w ramach działu kosmicznego SimLE Sturdust. Dział ten istnieje od czerwca 2015 roku. Jego członkowie na zlecenie firmy SpaceForest opracowali demonstrator technologii pneumatycznej stabilizacji toru lotu statku kosmicznego.

KN SimLE to obecnie jedyna organizacja studencka w Trójmieście, która rozwija technologie rakietowe. W ramach projektu rakietowego członkowie koła chcą zrealizować dwa cele. Pierwszym z nich jest zapewnienie miejsca i narzędzi dla studentów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z modelarstwem rakietowym. Polegałoby to na tym, że co roku były by rekrutowane osoby, które chciałyby od podstaw nauczyć się tworzyć małe rakiety. Nieoficjalnie można by nazwać ten pomysł „Akademią rakietową dla początkujących” (np. dla studentów z pierwszych lat studiów). Cel drugi to opracowanie bardziej profesjonalnych technologii rakietowych, które mogłyby w przyszłości rozwijać się w takim kierunku jak np. organizacja DARE z Uniwersytetu DELFT w Holandii.

Obydwa cele tworzą spójną całość, w której student, który zacznie budować rakiety modelarskie (np. na pierwszym roku studiów w ramach „akademii rakietowej”), mógłby po 3 latach rozwijać bardziej zaawansowane technologie, a nawet mogłyby one stać się tematem jego pracy dyplomowej.

KN SimLE bardzo stara się promować łączenie pracy w kole naukowym z ramowym programem studiów (np. poprzez dobór tematu pracy dyplomowej z zakresu działań w kole naukowym). Aktualnie zespół stanowiący koło składa się z ponad sześćdziesięciu studentów z różnych wydziałów Politechniki Gdańskiej o różnych profilach umiejętności (m. in. mechanicy, mechatronicy, programiści, elektronicy), z czego kilkunastu zaangażowanych jest w dział rakietowy.

Celem koła jest zbudowanie dwóch modeli rakiet i ich start do końca 2018 r. Członkowie koła mają nadzieję, że pierwszy start odbędzie się jeszcze w tym roku akademickim (np. w czerwcu). Od października 2018 r. planowane są kolejne nabory do „akademii rakietowej”, a studenci, którzy obecnie realizują projekt rakietowy, będą kontynuować prace nad bardziej zaawansowanymi rakietami, które mogłyby np. wystartować na Lotach Rakiet Eksperymentalnych organizowanymi przez PTR.

Nawiązanie realnej współpracy z PTR jest bardzo ważne dla KN SimLE, ponieważ PTR to kopalnia wiedzy i dostęp do mentorów w zakresie konstrukcji rakiet. Są w tej organizacji specjaliści w dziedzinie konstrukcji rakiet, o których trudno na Politechnice Gdańskiej. Ponadto PTR jako organizacja może umożliwić starty skonstruowanych przez koło rakiet podczas organizowanych przez PTR wydarzeń. Studenci będą mieli zapewnione ubezpieczenie oraz wsparcie profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa.

Współpraca KN SimLE z PTR będzie polegała także na promowaniu działań PTR. Już w tej chwili część członków SimLE jest również członkami PTR. Obustronna współpraca może przynieść wymierne korzyści obydwu stronom. Studenci skorzystają z doświadczenia członków PTR, a PTR może zyskać nowych członków – inżynierów. Porozumienie o współpracy to także wspólna cegiełka w rozwój sektora kosmicznego na Pomorzu.

Paweł Z. Grochowalski

 

Źródło: PTR, KN SimLE

Foto: PTR/SimLE