Przejdź do treści

Rada Ministerialna ESA w Sewilli - Space 19+

Rada Ministerialna ESA Space19+

W dniach 27-28 listopada 2019 roku w Sewilli odbędzie się Rada Ministerialna Europejskiej Agencji Kosmicznej nazwana „Space 19+”. Omawiany będzie budżet oraz plany ESA na najbliższe 3 lata. Polskę będzie reprezentował wiceminister rozwoju Marek Niedużak.

Ministrowie odpowiedzialni za politykę kosmiczną z 22 państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) spotkają się w środę i w czwartek (27-28 listopada) w Sewilli (Hiszpania), gdzie będą omawiać cele budżetu i kierunki działania tej organizacji na najbliższe trzy lata.

Dla państw członkowskich ESA (w tym, od 2012 roku, również Polski) to ważne wydarzenie, podczas którego:

  • podjęta zostanie seria decyzji co do rozwoju różnych branż europejskiego sektora kosmicznego,
  • ogłoszone zostaną daty realizacji różnych programów i projektów (również tych, w których realizacji uczestniczą firmy z polskiego sektora kosmicznego),
  • przedyskutowane zostaną formy współpracy wewnątrz Europy i poza nią,
  • ustalony zostanie poziom finansowania przez poszczególnych członków ESA.

Rada ESA Space 19+ obfitować będzie w decyzje kluczowe dla rozwoju polskiej branży kosmicznej, w tym m.in. decyzję o wysokości składki Polski na programy obowiązkowe i opcjonalne (od pieniędzy wpłacanych na te drugie zależy w jakich projektach polskie firmy będą mogły uczestniczyć).

Polska należy do ESA od 19 listopada 2012 roku. W pierwszych siedmiu latach naszego członkostwa funkcjonował preferencyjny instrument Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS) Europejskiej Agencji Kosmicznej, w ramach którego m.in. odbywały się konkursy dedykowane wyłącznie na polski rynek. Pomógł on przygotować polskie firmy i jednostki naukowe do pełnego uczestnictwa w programach i misjach ESA. Od 1 stycznia 2020 Polska stanie się członkiem ESA na takich samych zasadach, co inne kraje członkowskie.

Finansowanie ESA pochodzi ze składek państw członkowskich. Rada ESA to wydarzenie, które co dwa lub trzy lata gromadzi przedstawicieli państw członkowskich ESA oraz obserwatorów. Podejmują oni decyzje w sprawie nowych wniosków i finansowania na kolejne lata pracy ESA.

Space19+ ma być okazją do ukierunkowania europejskich ambicji „nowej generacji” w przestrzeni kosmicznej i sprostania wyzwaniom, które stoją nie tylko przed europejskim sektorem kosmicznym, ale także przed całym społeczeństwem europejskim.

Propozycja ta obejmuje plan Dyrekcji Generalnej dotyczący programów kosmicznych, które mają być realizowane przez Agencję po 2019 roku i zawiera wszystkie aspekty działań związanych z przestrzenią kosmiczną: naukę i badania, zastosowania, dostęp do przestrzeni kosmicznej, operacje i rozwój. Stawia także ESA w światowej czołówce w kiełkującej dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przestrzeni kosmicznej.

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) została utworzona na mocy Konwencji podpisanej w Paryżu 30 maja 1975 roku. Jest organizacją międzyrządową, powołaną dla realizacji wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Do jej zadań należy również wspieranie rozwoju nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu w państwach członkowskich. W skład ESA wchodzą 22 państwa: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska (od listopada 2012), Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. Na podstawie osobnej umowy w pracach ESA uczestniczy Kanada. 

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: ESA, Planet Partners

Reklama