Przejdź do treści

Raport o badaniach kosmicznych w Polsce w 2020 roku – COSPAR

COSPAR, ang. Committee for Space Research

Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN przygotowały obszerny raport o badaniach kosmicznych w Polsce w 2020 roku. Został on opracowany na potrzeby Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR). Każda osoba zainteresowana badaniami kosmicznymi w Polsce może się z nim zapoznać nieodpłatnie.

Na stronie Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) pojawił się najnowszy obszerny (474 strony) raport o badaniach kosmicznych w Polsce w 2020 roku. Powstał on we współpracy pomiędzy CBK PAN oraz Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (KBKiS). Został on opracowany na potrzeby Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research).

Raport został podzielony na następujące rozdziały: Geodezja satelitarna, Teledetekcja, Fizyka przestrzeni kosmicznej, Astronautyka i technologie kosmiczne, Astrobiologia i medycyna kosmiczna oraz Prawo i polityka kosmiczna.

W raporcie omówiona jest m.in. współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), w tym udział Polski w misjach BepiColombo, ASIM, Solar Orbiter, JUICE, ATHENA, ExoMars, THESEUS and ARI oraz projektach technologicznych PROBA3, OP-SAT. Ponadto współpraca z NASA (misje InSight, IMA), z CNES (misja TARANIS), z Chińską Agencją Kosmiczną – CNSA (misje Chang’E4 and eXTP), z Rosyjską Agencją Kosmiczną – RKA (misja JONOSON) czy Niemiecką Agencją Kosmiczną – DLR (misja DESIS).

Publikacja dostępna jest w języku angielskim pod tym linkiem.

COSPAR jest prestiżową, ogólnoświatową organizacją, utworzoną przez Międzynarodową Radę Unii Naukowych (ICSU), której zadaniem jest promowanie i koordynacja badań kosmosu na poziomie międzynarodowym, a szczególnie wymiana i rozpowszechnianie informacji z zakresu badań kosmosu. Obecnie COSPAR tworzą 44 kraje, w tym aktywnie uczestniczy w nim również Polska od 1960 roku. Międzynarodowa konferencja COSPAR odbyła się dwa razy w Warszawie w latach 1963 i 2000. 44 edycja konferencji odbędzie się w Grecji w roku 2022.

Źródło: CBK PAN

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama