Przejdź do treści

Raport Oddziaływania Społecznego SENER Polska 2020

Raport SENER Polska 2020

SENER Polska jako jeden z liderów branży kosmicznej w Polsce niemal od początku swojego istnienia działa na rzecz całego krajowego sektora: współpracuje z instytucjami publicznymi i rozszerza sieć firm mających udział w europejskich projektach kosmicznych. 2020 rok przyniósł wiele zmian, a jedną z nich jest wzrost znaczenia odpowiedzialności w biznesie. Właśnie ukazała się czwarta już odsłona Raportu Oddziaływania Społecznego firmy SENER Polska.

Sektor kosmiczny w Polsce jest jeszcze stosunkowo młody. Jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej od 2012 roku. Tymczasem SENER Polska (firma powstała w 2012 roku) należy do międzynarodowej grupy z ponad 50-letnim doświadczeniem w sektorze globalnym (firma SENER została założona w 1956 roku), dla której transfer wiedzy jest kluczowy:

W 2020 roku jeszcze bardziej niż wcześniej czuliśmy się odpowiedzialni nie tylko za rozwój własnych projektów i produktów, ale również za nasz wkład w rozwój sektora w Polsce. Nasze działania nie są i nigdy nie były przypadkowe, zawsze bowiem mamy na uwadze cele szczegółowe Polskiej Strategii Kosmicznej, takie jak podnoszenie konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego oraz rozwój kompetencji jego kadr – mówi Ibon Arregui, Dyrektor Generalny SENER Polska.

Do takich działań można zaliczyć współpracę z uczelniami technicznymi: w 2020 roku firma podpisała umowę o współpracy naukowo – badawczej z Politechniką Świętokrzyską. Jest to już kolejny, po Politechnice Warszawskiej, bliski partner naukowy firmy. Pracownicy SENER spotykają się też ze studentami innych uczelni, a przykładem może być ubiegłoroczny wykład na Politechnice Rzeszowskiej lub spotkanie ze studentami Politechniki Gdańskiej.

Nie mniej ważnym elementem działalności SENER jest współpraca z innymi podmiotami z sektora prywatnego. SENER Polska jest nie tylko obserwatorem dynamicznego rozwoju rodzimej branży kosmicznej, ale bierze w nim czynny udział:

Staramy się wspierać rozwój rynku kosmicznego w Polsce poprzez budowanie stabilnego łańcucha podwykonawców i dostawców komponentów. Jeszcze w 2017 roku współpracowaliśmy z 50 firmami, w 2020 roku było to aż 80 partnerów, mówimy więc o 60% wzroście. Dzięki współpracy z nami polskie firmy zyskują doświadczenie zaangażowania w projekty kosmiczne (space heritage). W przypadku chęci nawiązania współpracy i pozyskania projektów w ESA ma to bardzo duże znaczenie – wyjaśnia Ibon Arregui.

Wybrane dane i fakty z Raportu Oddziaływania Społecznego 2020:

  • 80 polskich firm i instytutów współpracuje z SENER Polska przy różnych projektach;
  • zespół pracował nad 16 projektami, w tym 6 nowymi, rozpoczętymi w 2020 roku;
  • 38 – liczba pracowników SENER Polska pod koniec roku;
  • 40% zespołu firmy stanowią kobiety;
  • 100% pracowników uczestniczy w wewnętrznym programie szkoleniowym;
  • 2 pracowników bierze udział w programie doktoratów wdrożeniowych.
     

Cały raport dostępny jest pod linkiem.

O SENER Polska

SENER Polska rozpoczął działalność w 2006 roku i skupia się na sektorze aerokosmicznym rozumianym jako obronność, inżynieria kosmiczna i aeronautyka. Głównym obszarem działania SENER Polska w branży aerokosmicznej jest inżynieria mechaniczna, w tym w szczególności mechanizmy rozkładania oraz struktury pojazdów kosmicznych. Pozostałe obszary działalności firmy w Polsce obejmują mechaniczne naziemne urządzenia wspomagające (MGSE) oraz nawigację pojazdów kosmicznych. Mimo, że od przystąpienia Polski do ESA w 2012 roku minęło niewiele czasu, SENER Polska stał się jednym z ważnych uczestników rynku kosmicznego i rozpoczął realizację projektów, dzięki którym ma nadzieję przyczynić się do budowania silnego sektora kosmicznego w Polsce. Wśród istotnych przedsięwzięć warto wymienić misje ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Saocom-CS, Athena, JUICE, a także program „ESA Incentive Scheme”, który wspiera rozwój branży kosmicznej w Polsce.

Źródło: PlanetPartners

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

 

 

 

 

Reklama