Przejdź do treści

Rocznik Astronomiczny na 2019 rok już dostępny

Rocznik Astronomiczny 2019

Ukazał się najnowszy LXXIV tom Rocznika Astronomicznego na 2019 rok. Dostępny jest w wersji elektronicznej (pdf.) I jest kontynuacją poprzednich jego edycji w niezmienionej formie. Edycję elektoniczną uzupełnia tradycyjne drukowane wydanie w wersji skróconej oraz internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line”

Rocznik As­tro­nomiczny jest opra­cowywany i wydawany nakładem In­sty­tutu Geodezji i Kar­tografii w Warszawie od 1946 roku do dziś. Od 2002 roku wydawana była równolegle jego wersja elektroniczna (PDF), która odpowiadała wersji drukowanej. W edycji na rok 2015 Rocznik Astronomiczny w wersji drukowanej uległ istotnemu skróceniu, a dodatkowo uruchomiony został internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line”.

Rocznik jest podstawowym źród­łem danych wykorzystywanych w pomiarach astronomiczno-geo­de­zyj­nych; źródłem uzupełnianych na bieżąco informacji dotyczących najnowszych, przyjętych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki, systemów i układów odniesienia. Jest także źródłem wielu danych astronomicznych wykorzystywanych w dydaktyce astronomicznej i geodezyjnej oraz przez amatorów.

W obecnej chwili internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” zawiera "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd" oraz "Kalkulator miejsc średnich i wielkości redukcyjnych". Pozwalają one na obliczenia pozycji pozornych wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS oraz pozycji średnich i związanych z nimi wielkości redukcyjnych w systemie FK5.

LXXIV tom Rocznika Astronomicznego na 2019 rok - w wersji elektronicznej (pdf) - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci. Można go pobrać tu.

Zespół autorski LXXIV tomu Rocznika Astronomicznego stanowią: prof. zw. dr hab. inż. Jan Kryński (redaktor naukowy Rocznika) i dr Marcin Sękowski (sekretarz). Projekt okładki wykonał mgr inż. Łukasz Żak. Przy projektowaniu okładki wykorzystano atlas nieba Jana Heweliusza JOHANNIS HEVELII, URANOGRAPHIA, TOTUM COELUM STELLATUM, 1690. Jest to reprint wydawnictwa Uzbeckiej Akademii Nauk z roku 1968.    

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ulicy Zygmunta Modzelewskiego 27 (dawna Jacka  Kaczmarskiego). Poza Warszawą Instytut posiada Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra, które znajduje się w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej.

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Instytut Geodezji i Kartografii