Przejdź do treści

Rozpoczął się 36. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA)
Około 150 polskich astronomów przybyło do Warszawy na rozpoczynający się 11 września XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Podczas trwającej cztery dni konferencji dokonany zostanie przegląd osiągnięć polskiej astronomii w latach 2011-2013. Będą też poruszone kwestie Europejskiego Obserwatorium Południowego, do którego nasz kraj ma szanse wkrótce przystąpić oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej, której członkiem Polska jest od końca 2012 r.

36. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) zaplanowany został na cztery dni. Dzień pierwszy (środa, 11.09.2013 r.) to uroczystości wręczenia nagród, a następnie sesja stanowiąca przegląd osiągnięć polskiej astronomii w latach 2011-2013. W czwartek odbędą się sesje poświęcone Europejskiemu Obserwatorium Południowemu (ESO) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W piątek zaplanowano sesję „Upowszechnianie i popularyzacja astronomii” oraz rocznicową z okazji 100-lecia prof. Antoniego Opolskiego. Natomiast w sobotę po raz pierwszy zostanie wręczony Medal Bohdana Paczyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Otrzyma go prof. Martin Rees, który wniósł istotny, a często decydujący, wkład do prawie wszystkich dziedzin astronomii, takich jak zagadnienia aktywnych galaktyk, kosmologia czy błyski gamma, często wymieniając myśli i pomysły z Bohdanem Paczyńskim.

Podczas otwarcia prezes i wiceprezes stowarzyszenia dokonali wręczenia nagród przyznawanych przez PTA: Nagrody Młodych oraz Medalu im. Włodzimierza Zonna. Laureatem pierwszej został Krzysztof Bolejko z Uniwersytetu w Sydney, za osiągnięcia badawcze w zakresie kosmologii, a w szczególności za badania propagacji fal elektromagnetycznych we Wszechświecie oraz własności ciemnej materii i ciemnej energii.

Drugą z nagród, Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie, przyznano w tym roku dwóm osobom. Pośmiertnie otrzymał go Paweł R. Maksym – za zbudowanie obserwatorium astronomicznego w Bukowcu, charyzmatyczne upowszechnianie wiedzy astronomicznej i osiągnięcie poziomu naukowego poprzez astronomię amatorską. Drugim laureatem został Marek T. Szczepański, za utworzenie Klubu Astronomicznego Almukantarat oraz 40-letni, twórczy wkład w Olimpiady Astronomiczne i dbałość o rozwój jej uczestników.

„Podczas zjazdu naszego towarzystwa można poznać cały przegląd poruszanej w Polsce tematyki badawczej w zakresie astronomii i astrofizyki. Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na znaczenie współpracy z Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO). Tematowi ESO będzie poświęcona specjalna sesja w czwartek. Odbędą się także warsztaty dla polskich naukowców dotyczące uzyskiwania czasu obserwacyjnego na wielkich teleskopach należących do ESO. W najbliższym konkursie polscy astronomowie mogą aplikować o czas na najnowocześniejszych teleskopach ESO na zasadach takich jak naukowcy krajów członkowskich.” powiedziała prof. dr hab. Barbara Czerny, prezes PTA.

„Polskie środowisko astronomiczne liczy na jak najszybsze podpisanie przez rząd umowy o przystąpieniu naszego kraju do ESO. Europejskie Obserwatorium Południowe to wielka szansa dla polskiej astronomii i bardzo ważna sprawa dla polskiej nauki. Przyniesie też korzyści polskiemu przemysłowi.” dodała Czerny.

„Polskie Towarzystwo Astronomiczne prowadzi liczne przedsięwzięcia z zakresu popularyzacji nauki. Do najważniejszych należy wydawanie czasopisma popularnonaukowego Urania – Postępy Astronomii. To jeden z najstarszych astronomicznych tytułów na świecie. ” dodał dr hab. Maciej Mikołajewski, wiceprezes PTA oraz redaktor naczelny „Uranii”.

Przy okazji informujemy, iż PTA prowadzi aktualnie konkurs dla młodzieży, w ramach którego można wygrać stypendium na międzynarodowy obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2013. Odbędzie się on w grudniu we Włoszech. Zachęcamy do udziału uczniów z roczników 1995, 1996 i 1997. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2013 r.


Dodatkowe informacje:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów, reprezentującą polskie środowisko astronomiczne. Istnieje od 1923 roku. Liczy około 250 członków.

„Urania – Postępy Astronomii” to czasopismo popularnonaukowe poświęcone badaniom Kosmosu. Jest jednym z najstarszych tytułów astronomicznych na świecie. Urania ukazuje się od 1922 roku, czyli od ponad 90 lat.


Witryny internetowe:

36. Zjazd PTA – http://www.pta.edu.pl/zjazd36

Oficjalna strona PTA – http://www.pta.edu.pl

Urania – Postępy Astronomii – http://urania.pta.edu.pl

Serwis edukacyjny Orion – http://orion.pta.edu.pl

Obóz Astronomiczny ESO dla młodzieży – http://urania.pta.edu.pl/wiadomosci/oboz-astronomiczny-eso-takze-dla-po…

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) – http://www.eso.org/public/poland
Reklama