Przejdź do treści

Rozpoczął się 37. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W Poznaniu rozpoczął się XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, czyli konferencja naukowa, w której udział zgłosiło ponad 200 astronomów z Polski i pracujących w innych krajach. Konferencja potrwa od 7 do 10 września, a towarzyszy jej kilka imprez popularnonaukowych, takich jak Festiwal Mobilnych Planetariów, kinowe pokazy filmów o kosmosie oraz Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych.

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego organizowane są co dwa lata. Są to duże konferencje naukowe, na których prezentowany jest przegląd najnowszych polskich badań kosmosu. W tym roku na kilka dni stolicą polskiej astronomii został Poznań.

W poniedziałek 7 września w Collegium Minus nastąpiło otwarcie 37. Zjazdu PTA. W uroczystości uczestniczył Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Włodzisław Duch. władze Miasta Poznania oraz władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość uświetnił koncert pianisty Jacka Kortusa.

Podczas uroczystego otwarcia wręczono nagrody przyznawane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Najważniejszym odznaczeniem przyznawanym przez PTA jest Medal Bohdana Paczyńskiego. Otrzymuje się go za wybitne osiągnięcia naukowe w astronomii.
Tegorocznym laureatem nagrody został amerykański astronom George W. Preston, którego badania dotyczyły w znacznej mierze spektroskopii gwiazdowej, a w szczególności chemicznej ewolucji gwiazd w Drodze Mlecznej, przepływu masy w starych układach podwójnych oraz gwiazd zmiennych pulsujących typu RR Lyrae. Po odebraniu nagrody laureat wygłosił także wykład dotyczących gwiazd RR Lyrae.

Drugą z nagród jest Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie. W roku 2015 jej laureatem został Andrzej Branicki. Nagroda została przyznana za działalność popularnonaukową i dydaktyczną, zorganizowanie obserwatorium astronomicznego na Uniwersytecie w Białymstoku i pracę dydaktyczną w tym obserwatorium oraz dwie książki, w tym przede wszystkim za najnowszą pt. „Na własne oczy”.

Trzecią nagrodą PTA jest Nagroda Młodych dla naukowców wieku do 35 lat o wyróżniającym dorobku naukowym. Laureatem został Michał Michałowski. W jednym z olejnych dni konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać wykład laureata pt. „W jaki sposób tworzył się pył 680-850 milionów lat po Wielkim Wybuchu?”.

W uroczystościach otwarcia i w dalszej części konferencji uczestniczyła liczba delegacja Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego ESO, którym jest prof. Tim de Zeeuw. Polska niedawno wstąpiła do ESO.

„Tegoroczny Zjazd PTA jest rekordowy pod względem liczby uczestników od wielu lat. Oprócz licznych prelekcji zgłoszono około 80 plakatów naukowych, co również jest bardzo dużą liczbą. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu badaniami kosmosu, co może mieć związek z akcesjami naszego kraju do ESO oraz ESA.” powiedziała dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

„Poza wysokim poziomem naukowym warto wskazać na podjęte przez nas istotne działania dla jakości popularyzacji wiedzy o kosmosie. Polskie Towarzystwo Astronomiczne rozpoczęło przyznawanie certyfikatu dla planetariów, który ma w szczególności pomóc szkołom w wyborze wśród szerokiej oferty planetariów przenośnych. Jeśli planetarium dysponuje certyfikatem PTA, oznacza to, że jego seanse są zarówno ciekawe, jak i dobre pod względem merytorycznym.” dodała Kryszczyńska.

W kolejnych dniach konferencji wśród bogatego programu znajdują się m.in. warsztaty dotyczące praktycznego wykorzystania teleskopów ESO oraz warsztaty pisania wniosków obserwacyjnych na teleskopy ESO i inne zagadnienia dotyczące teleskopów i badań naukowych z wykorzystaniem instrumentów tej organizacji. Tematem drugiej wtorkowej sesji będzie z kolei Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i jej misje satelitarne z polskim udziałem. Będzie też okazja wysłuchać wykładu prof. Marka Banaszkiewicza kierującego niedawno powołaną Polską Agencją Kosmiczną (POLSA).

W kolejnych dniach konferencji uczestnicy wezmą udział w sesjach poświęconych układom planetarnym, gwiazdom zmiennym, pulsarom, czarnym dziurom oraz kosmologii.

Konferencji naukowej towarzyszy kilka imprez popularnonaukowych dla mieszkańców Poznania i okolic. W szczególności Festiwal Planetariów Mobilnych, który 6 września w planetariach rozstawionych w centrach handlowych w całym mieście zgromadził tłumy. Również 6 września na Wydziale Fizyki UAM odbyło się Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych, na które przybyło prawie 50 osób reprezentujących organizacje z całej Polski. Z kolei 14 i 15 września odbędą się kinowe pokazy filmów o kosmosie, które będą powtórzone 29 i 30 września w wersji dla szkół.

XXXVII Zjazd PTA został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Witryna internetowa konferencje dostępna jest pod adresem www.pta.edu.pl/zjazd37


Więcej informacji:
Otwarcie 37. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego przez prezes tej organizacji dr hab. Agnieszkę Kryszczyńską. Fot.: PTA / K. Czart.
Prof. George W. Preston, laureat Medalu Bohdana Paczyńskiego. Fot. PTA / K. Czart.
Prof. Tim de Zeeuw, Dyrektor Generalny ESO, podczas wykładu na 37. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Fot.: PTA / K. Czart
Plakat 37. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Źródło: PTA.

Reklama