Przejdź do treści

Rusza konkurs informatyczny ”Szlakiem Mikołaja Kopernika”

baner konkursowy

Konkurs dla uczniów ”Szlakiem Mikołaja Kopernika” został ogłoszony przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 19 lutego. Jego temat przewodni to: Mikołaj Kopernik w XXI wieku - Strateg, Kartograf, Astronom.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wg następujących Kategorii:

 • I – uczniowie klas 1-3,
 • II – uczniowie klas 4-6,
 • III – uczniowie klas 7,8, III klasa gimnazjum
 • IV – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia)

 

Cele ogłaszanego konkursu:

 • rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowania tematyką nowych technologii
 • pogłębianie wiedzy na temat historii, nauki, kultury, filozofii, religii, astronomii - ze szczególnym naciskiem na wiedzę w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT (nowych technologii)
 • wyłonienie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów
 • rozwijanie u uczniów umiejętności cyfrowych, rozwiązywania problemów
 • rozwijanie umiejętności w zakresie poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy o Mikołaju Koperniku
 • pobudzanie twórczego myślenia, wyobraźni
 • rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
 • motywowanie nauczycieli do podejmowania działań na rzecz pracy z uczniem
 • promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli w zakresie nowych technologii.

 

Prace konkursowe należy przekazać w terminie do 10.05.2018 roku do sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1, do godziny 15:30. Następnie zostaną one poddane ocenie przez Komisję Konkursową. Konkurs zakończy się konferencją podsumowującą, na której zostaną wręczone nagrody, w dniu 15 czerwca 2019 roku w Olsztynie.
 
Szczegóły są dostępne pod tym adresem.

 

Czytaj więcej:

plakat konkuroswy

 

Źródło: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO