Przejdź do treści

Satelita, łazik i rakieta z Politechniki Warszawskiej z dofinansowaniem MEiN

Koła Naukowe Politechniki Warszawskiej tworzą innowacje

Dziesięć projektów kół naukowych z Politechniki Warszawskiej otrzymało dofinansowanie w ramach  pierwszego konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Aż cztery z tych projektów dotyczą kosmosu: satelita, rakieta, łazik marsjański oraz odbiornik sygnałów radiowych zorzowego promieniowania kilometrowego (ZPK) dla misji BEXUS.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki wspierająca realizację projektów, podnosząca jakość działania i usprawniająca transfer powstałych rozwiązań do gospodarki.

Politechnika Warszawska zgłosiła do konkursu aż dziesięć projektów realizowanych przez 7 kół naukowych. Z czego aż 4 projekty związane są z kosmosem i ich pomysłodawcami są studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Astronautycznym, które działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Są to następujące projekty:
 

 • Przygotowanie i analiza modeli testowych satelity PW-Sat3
   

Satelita PW-Sat3 ma za zadanie wykonać szereg manewrów orbitalnych. Celem jest zademonstrowanie technologii napędu odrzutowego tworzonego przez studentów PW. Aby sprawdzić, czy satelita wytrzyma obciążenia związane z wynoszeniem na orbitę oraz termiczne warunki niskiej orbity okołoziemskiej, należy wykonać model strukturalno-termiczny, który udowodni prawidłowe zaprojektowanie systemu. Jest on niezbędnym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa misji.

Do tej pory wystrzelono na orbitę tylko 6 polskich satelitów, w tym dwa stworzone przez studentów warszawskiej politechniki (PW-Sat i PW-Sat2). PW-Sat3 będzie pierwszym polskim satelitą z własnym napędem.

Wizualizacja satelity PW-Sat3
 

 • Wstępny rozwój projektu eksperymentu stratosferycznego do programu lotów balonowych BEXUS
   

Projekt przewiduje zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie pierwszej wersji stratosferycznego odbiornika sygnałów radiowych o częstotliwościach poniżej 300 kHz, pochodzących z magnetosfery Ziemi (tzw. zorzowego promieniowania kilometrowego) i będących produktem interakcji ziemskiego pola magnetycznego oraz wiatru słonecznego. Zespół planuje zbudować prototyp przystosowany do krajowego lotu balonowego. To będzie test przygotowujący urządzenie do udziału we właściwym locie wielogodzinnym za kołem podbiegunowym północnym.

W ramach projektu studenci PW przygotowują się do uczestnictwa w projekcie typowym dla przemysłu kosmicznego, wydatnie zwiększającym ich kwalifikacje w zakresie inżynierii systemów kosmicznych, mechaniki struktur kosmicznych, łączności oraz zarządzania danymi.

Bexus - prototyp odbiornika stratosferycznego
 

 • Projekt i budowa nowej generacji analogowego łazika marsjańskiego
   

Studenci chcą zaprojektować i wykonać nowy łazik marsjański w ramach Projektu Sirius. Jego celem będzie występowanie na międzynarodowych zawodach robotycznych z serii Rover Challenge.

Projekt nowego łazika marsjańskiego - Sirius
 

 • System wektorowania ciągu silnika hybrydowego rakiety Twardowsky
   

System zostanie zaprojektowany pod gotowy silnik hybrydowy rakiety Twardowsky – pierwszej konstrukcji z tego typu napędem w Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego, a także jednej z pierwszych rakiet hybrydowych w pełni zaprojektowanych i skonstruowanych przez studentów w Polsce.

System wektorowania ciągu pozwalał będzie na wychylanie komory spalania podczas pracy od osi rakiety o zadany kąt. Wychylenie to powoduje zmianę kierunku ciągu, a w rezultacie wygenerowanie momentu pochylającego względem środka masy rakiety, co umożliwia zmianę trajektorii podczas lotu.

Projekt rakiety hybrydowej - Twardowsky
 

Pozostałe projekty to :

 • Budowa hamowni i testy śmigieł węglowych

Twórcy: Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign (działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa)

 • Budowa jednostki sterującej pojazdem elektrycznym poprawiającej osiągi i bezpieczeństwo

 Twórcy: Międzywydziałowe Koło Naukowe WUT Racing (działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa)

 • Platforma do analizy światłowodowych i radiowych sygnałów telekomunikacyjnych bazująca na RFSo

Twórcy: Koło Naukowe FiberTeam (działa przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych)

 • Rozwój elektrycznego układu napędowego dużej mocy do pojazdu wyścigowego klasy Formuła Student

Twórcy: Koło Naukowe Sportów Samochodowych – sekcja Proton Dynamic (działa przy Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych)

 • Budowa autonomicznego bolidu elektrycznego jako platformy testowej do zawodów Formuła Student

 Twórcy: Koło Naukowe Robotyków (działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa)

 • Wsparcie projektu motocykla elektrycznego realizowanego przez Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

Twórcy: Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa)
 

Więcej informacji o pozostałych projektach pod linkiem.

 

Źródło: Politechnika Warszawska

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama