Przejdź do treści

Ścieżka edukacyjna METEORYT MORASKO

Meteoryt Morasko
Pracownicy i studenci Instytutu Obserwatorium Astronomiczne oraz Instytutu Geologii UAM, ekolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra oraz społecznicy z organizacji pozarządowych „Poznań I love you” oraz Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania podjęli się projektu stworzenia nowej ścieżki dydaktycznej na terenie rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”.

W planach jest postawienie nowych tablic edukacyjnych o tematyce astronomicznej, geologicznej oraz przyrodniczej, a także stworzenie aplikacji mobilnej na telefony typu smartfon, która po zeskanowaniu odpowiednich kodów QR z tablic, udostępni dodatkowe informacje i materiały w postaci tekstów, filmów, animacji i gier edukacyjnych. Wszystkie materiały edukacyjne przygotowywane są przez wolontariuszy z Instytutu Geologii oraz Instytutu Obserwatorium Astronomiczne. Szczególną uwagę planujemy poświęcić wybranym walorom naukowym rezerwatu.

Niezwykle cennym naukowo elementem rezerwatu są kratery impaktowe, powstałe około 5000 lat temu w wyniku spadku meteorytu żelaznego. Kratery te są jednym z dwóch miejsc na świecie, gdzie spadek meteorytu nastąpił w tzw. „miękkie osady” oraz jednym z około 20 miejsc na świecie, gdzie oprócz kraterów odnajduje się także meteoryty. Fakt ten czyni rezerwat Morasko miejscem niezwykłym na skalę światową. Dodatkową atrakcją rezerwatu jest odnalezienie w październiku 2012 roku prawie 300 kg okazu, stanowiącego największy meteoryt w Polsce i czwarty co do wielkości meteoryt w Europie. Całkowitą wagę dotychczasowo zebranych meteorytów Morasko szacuje się na około 2 tony, co stanowi największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie Środkowej.

Naszym głównym zadaniem jest nie tylko podkreślenie niezwykłości rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko” i przedstawienie meteorytu Morasko i kraterów Moraskich na tle Europy i świata, ale przede wszystkim przedstawienie historii tego miejsca i jego znaczenia w poznawaniu Wszechświata, a w szczególności poznawania mechanizmu formowania się i ewolucji Układu Słonecznego. Mamy nadzieję, iż stworzenie nowej ścieżki edukacyjnej przyczyni się do poszerzania wiedzy o rezerwacie, a także o badaniach geologicznych i astronomicznych wśród osób odwiedzających rezerwat. Do wybudowania nowej ścieżki, potrzebne są fundusze, które zbieramy jako darowizny na konto PTOP Salamandra. Fundusze przeznaczymy na zakup stelaży do tablic edukacyjnych, nadruki plansz, a także pokrycie pozostałych wydatków związanych z infrastrukturą i przygotowaniem materiałów (filmów, animacji, gier itp.).

Otwarcie ścieżki zaplanowano na 2014 rok, w 100 rocznicę odnalezienia pierwszego meteorytu.  Projekt objęło swoim patronatem Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

WSPOMÓŻ BUDOWĘ ŚCIEŻKI
Przekaż darowiznę i wesprzyj odnowienie i utrzymanie ścieżki  dydaktycznej na terenie rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
Salamandra
Numer konta: 31 1020 4027 0000 1802 0401 6929
Tytuł przelewu: Morasko


Przyłącz się do inicjatywy na facebooku: Meteoryt Morasko

 

Źródło: Orion | Meteoryt Morasko

Na zdjęciu: Meteoryt Morasko

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama