Przejdź do treści

Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema

Stanisław Lem

W piątek 27 listopada 2020 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, niemal jednogłośnie, przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, doceniając poczesne miejsce pisarstwa Stanisława Lema w literaturze XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i światowej.

Wiele środowisk, w tym spadkobiercy Lema, instytucje, stowarzyszenia, wydawnictwa tj. m.in. Instytut Lema, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Instytut Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Literackie, polscy astronomowie i miłośnicy astronomii, zabiegało o ustanowienie roku 2021 Rokiem Stanisława Lema.

14 września 2020 w Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach, siedzibie Fundacji Nicolaus Copernicus, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika, w trakcie którego podjęto m.in. uchwałę w sprawie działań w kierunku ustanowienia 2021 roku Rokiem Stanisława Lema.

27 listopada 2020 doszło do głosowania uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Stanisława Lema. Za uchwałą głosowało 447 posłów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

We wrześniu 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano – jak dotąd – w nakładzie 30 milionów egzemplarzy – można przeczytać w uchwale.  

Stanisław Herman Lem urodził się 12 lub 13 września 1921 roku we Lwowie. Zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie. Był najwybitniejszym polskim pisarzem science fiction, filozofem, futurologiem i krytykiem literackim. Powieść „Astronauci”, która ukazała się  w 1951 roku, była jego debiutem książkowym.

Jak napisano w uchwale: „Solaris”, „Głos Pana” czy „Cyberiada” lub „Bajki Robotów” inspirowały i po dziś dzień inspirują twórców, pisarzy, artystów kina i teatru. Ekranizacje jego utworów należą do jednych z najbardziej znanych filmów światowego kina, a motywy z twórczości Lema pojawiają się w wielu przejawach kultury masowej. Wysoko cenione są publikacje popularnonaukowe i publicystyczne Stanisława Lema, dotyczące filozofii nauki, estetyki i krytyki literackiej.

Stanisław Lem w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowania jej losu.

Historia miała wpływ na życie i twórczość polskiego pisarza. Stanisław Lem, większość życia spędzając w systemie komunistycznym w swych utworach wielokrotnie przemycał krytykę systemów totalitarnych, a jego książki były przejawem wolności w myśleniu i nieskrępowanej wyobraźni. Po wprowadzeniu stanu wojennego Stanisław Lem przebywał na emigracji. Publikował w paryskiej „Kulturze".

Podkreślono, że Stanisław Lem po upadku komunizmu, jako twórca o wielkim i wybitnym dorobku, cieszący się autorytetem zarówno w Polsce, jak za granicą, był wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą Polskiego PEN Clubu i Nagrodą Wielką Fundacji Kultury oraz wieloma prestiżowymi laurami europejskimi. Pisarz w 1996 roku otrzymał Order Orła Białego. Międzynarodowa Unia Astronomiczna w 1992 roku nazwała jego imieniem planetoidę nr 3836.

Jednym ze sposobów uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema jest budowa Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem w Krakowie. Ale wydarzeń związanych z obchodami Roku Lemowskiego będzie znacznie więcej. Będziemy wszystkie je śledzić i informować Was o nich w osobnych artykułach. 

 

Źródło: Sejm

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama