Przejdź do treści

Sen4CAP – nowe rozwiązanie na CREODIAS.EU dla wsparcia satelitarnego monitoringu upraw rolnych

Holandia-Creodias

Nowoczesne rolnictwo potrzebuje wsparcia nowych technologii. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, firma CloudFerro umieściła na platformie CREODIAS.EU nowe rozwiązanie – Sen4CAP. Jest ono dedykowane monitorowaniu upraw rolnych w oparciu o zdjęcia satelitarne.

W ramach polityki rozwoju Unia Europejska wspiera poszczególne sektory rynku. W przypadku rolnictwa jest to m.in. zapewnienie dostępu do zdjęć satelitarnych, umożliwiających monitorowanie i zarządzanie uprawami, a także optymalizację produkcji rolnej. Nowa koncepcja monitorowania w celu kontroli wydatkowania funduszy wsparcia wspólnej polityki rolnej (WPR) polega na zastąpieniu dotychczasowego modelu, opartego na losowej weryfikacji próbek upraw, pełną oceną upraw na całym kontrolowanym obszarze, za pomocą analiz wykonanych na podstawie zdjęć satelitarnych.

Firma CloudFerro, która jest operatorem chmury obliczeniowej CREODIAS, wprowadziła dla użytkowników platformy nowe rozwiązanie, Sen4CAP (skrót od nazwy konstelacji europejskich satelitów: Sentinel oraz Common Agricultural Policy, czyli Wspólnej Polityki Rolnej).

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na zdjęcia satelitarne dla nowoczesnego rolnictwa, firma wdrożyła na swojej platformie CREODIAS.EU rozwiązanie Sen4CAP.

Jest to oprogramowanie open source, które oferujemy jako rozwiązanie typu SaaS (software as a service), przeznaczone specjalnie dla monitoringu upraw rolnych i zaprojektowane do działania w środowisku chmurowym – wyjaśnia Marcin Białecki, Product Manager z CloudFerro i dodaje: użytkownicy naszej platformy DIAS mogą teraz korzystać z bezpośredniego dostępu do pełnego repozytorium danych satelitarnych przydatnych w agrobiznesie, wykorzystując jednocześnie możliwości przetwarzania chmury obliczeniowej, przez co bardzo skracają czas potrzebny do uruchomienia rozwiązania i uzyskania wyników.

To kolejny krok w upowszechnianiu wykorzystania zdjęć satelitarnych w rolnictwie, które według ostatniego raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, czyli unijnej instytucji zajmującej się kontrolą realizacji europejskiego budżetu, ciągle nie jest zbyt popularne. Z opublikowanego niedawno sprawozdania wynika, że chociaż dotychczas Komisja Europejska kładła spory nacisk na stosowanie nowych technologii obrazowania w monitorowaniu rolnictwa, to są one wykorzystane w dość ograniczonym stopniu, mimo że obrazowanie satelitarne okazuje się obecnie najlepszym sposobem monitorowania upraw i wspomagania zarządzania wspólną polityką rolną UE.

W ostatnich latach UE promowała wykorzystanie danych satelitarnych w ustalaniu wysokości bezpośredniej pomocy dla rolników. W październiku 2018 roku Europejska Agencja Kosmiczna oraz Komisja Europejska rozpoczęły projekt, w ramach którego zachęcały państwa członkowskie do szerokiego wykorzystania zdjęć z satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2, udostępnianych w ramach DIAS-ów, czyli platform Data and Information Access Systems. Hiszpańskie rolne agencje płatnicze mają już doświadczenie w korzystaniu z platformy CREODIAS w celu monitorowania upraw rolnych. Platforma zapewniła dostęp do zdjęć w wysokiej rozdzielczości z czujników Sentinel-1 i -2, a także moc obliczeniową oraz repozytorium danych do dalszych analiz.

Będąc operatorem platformy CREODIAS, przez ostatnie miesiące aktywnie wspieraliśmy wykorzystywanie danych satelitarnych przez europejskie, m.in. hiszpańskie, agencje płatnicze – mówi Przemysław Mujta, Menedżer Technicznego Wsparcia Sprzedaży w CloudFerro. Do końca 2019 roku dostarczyliśmy w sumie ponad 32 000 zdjęć oraz umożliwialiśmy przechowywanie i przetwarzanie danych informacyjnych na temat monitorowanych upraw. Wszystkie agencje zaangażowane w projekt korzystały z chmury obliczeniowej na platformie CREODIAS. Ten projekt udowodnił, że DIASy i ich zasoby są świetnym narzędziem do monitorowania wspólnej polityki rolnej. Zautomatyzowana ocena gruntów za pomocą narzędzi opartych na wysokiej jakości zdjęciach z kosmosu, dostępnych niemal w czasie rzeczywistym, umożliwia agencjom dostęp do aktualnych informacji i błyskawiczne działanie. To oszczędność czasu, pieniędzy oraz objęcie kontrolą wszystkich upraw rolnych – dodaje Przemysław Mujta.

 

Włochy, Zatoka Taranto

Na zdjęciu: Włochy, Zatoka Taranto. Źródło: ESA.

 

Dane, dostarczane przez satelity, mają jednak o wiele większy potencjał, niż tylko wykorzystanie w monitoringu i systemach kontroli upraw. Analiza stanu plantacji, wsparta danymi meteorologicznymi, pozwala na optymalne zaplanowanie nawadniania i nawożenia, a także kontrolę upraw pod kątem chorób roślin i działalności szkodników. Zdjęcia satelitarne o dużej rozdzielczości mogą dodatkowo wspomagać hodowców zwierząt, dostarczając historycznych oraz aktualnych informacji na temat liczebności czy kondycji osobników w stadach. Rolnictwo precyzyjne, czyli korzystające z najnowszych osiągnięć technologicznych, ma ogromny potencjał w optymalizacji produkcji rolnej.

Kontrolerzy Trybunału Obrachunkowego zalecają, by Komisja Europejska promowała obrazowanie satelitarne jako główny sposób kontroli stosowany przez agencje płatnicze. Agencje te będą wykorzystywać efekt synergii w zakresie pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania danych satelitarnych. Warto zaznaczyć, że obecnie trwają intensywne prace nad kształtem nowej wspólnej polityki rolnej na lata 2021–2027.

 

Czytaj więcej:

 

Źródło: CloudFerro

Na zdjęciu: Holandia (Flevoland) widziana z satelity. Źródło: ESA.

Reklama