Przejdź do treści

Sonda Cassini przeleci jutro przez gejzery Enceladusa

Enceladus i jego podpowierzchniowy ocean
W środę, 28 października 2015 roku  sonda Cassini zbada ocean znajdujący się pod lodową skorupą Enceladusa przelatując przez gejzer lodowych cząstek w południowej części księżyca.

Sonda Cassini została wystrzelona w przestrzeń kosmiczną w 1997 roku i weszła na orbitę Saturna w 2004 roku. Od tego momentu bezustannie bada gazowego olbrzyma, jego pierścienie i pole magnetyczne. Poniżej znajduje się siedem najważniejszych faktów o planowanym na środę przelocie sondy w pobliżu Enceladusa:

  • Enceladus to lodowy księżyc Saturna. Na samym początku misji sonda Cassini odkryła, że na Enceladusie widoczne są ślady intensywnej aktywności geologicznej, włącznie z potężnymi gejzerami lodu, pary wodnej oraz cząsteczek organicznych wyrzucanych z południowego regionu okołobiegunowego. Nieco później dane z sondy Cassini doprowadziły naukowców do wniosku, że pod lodową skorupą księżyca znajduje się globalny ocean, w którym ma miejsce aktywność hydrotermalna. To oznacza, że wewnątrz Enceladusa mogą istnieć warunki niezbędne do powstania i utrzymania życia.
  • Środowy przelot w pobliżu Enceladusa będzie najgłębszym przelotem przez gejzery Enceladusa, w których najprawdopodobniej znajduje się materia bezpośrednio pochodząca z podpowierzchniowego oceanu. Sonda przelatywała już bliżej powierzchni księżyca, ale nigdy bezpośrednio przez materię z aktywnego gejzeru.
  • Przelot nie ma na celu poszukiwania śladów życia, choć z pewnością pomoże ustalić czy i w jakim stopniu podpowierzchniowy ocean sprzyja powstawaniu życia wewnątrz Enceladusa.
  • Naukowcy z zespołu Cassini mają nadzieję, że przelot pozwoli także określić jak dużo aktywności hydrotermalnej - czyli oddziaływania skał i gorącej wody - zachodzi wewnątrz Enceladusa. Taka aktywność może nieść za sobą bardzo istotne przesłanki co do istnienia życia wewnątrz księżyca. Najistotniejszym czynnikiem będzie odkrycie przez sondę wodoru cząsteczkowego.
  • Naukowcy mają także nadzieję lepiej poznać skład chemiczny materii w gejzerach. Niska wysokość przelotu ma na celu (przynajmniej w części) zwiększenie czułości sondy na cięższe, bardziej masywne cząsteczki, w tym cząsteczki organiczne, które sonda wykryła podczas wcześniejszych, wyższych przelotów przez gejzery.
  • Przelot pozwoli także uściślić czy gejzery występują jako pojedyncze, kolumnowe dżety czy raczej jako kurtyny lodowych erupcji. Odpowiedź na to pytanie pozwoli na określenie w jaki sposób materia oceaniczna przedostaje się na powierzchnię.
  • Naukowcy nie są pewni ile lodowej materii tak naprawdę wyrzucanej jest z wnętrza Enceladusa. Intensywność tej aktywności to kluczowa kwestia w określaniu od jak dawna księżyc jest tak aktywny.
Misja Cassini-Huygens to efekt współpracy NASA, ESA oraz Włoskiej Agencji Kosmicznej. JPL zarządza misją w imieniu Dyrektoratu Misji Naukowych NASA w Waszyngtonie.

Więcej informacji:

Źródło: NASA

Reklama