Przejdź do treści

SpaceRegion, czyli polsko-niemiecki kosmiczny projekt transgraniczny

Ramię robotyczne

W lipcu 2020 r. został uruchomiony pierwszy wspólny polsko-niemiecki projekt transgraniczny SpaceRegion. Jest on realizowany przez CBK PAN, oddział w Zielonej Górze oraz IHP (Instytut Innowacyjnej Mikroelektroniki Leibniza) z Frankfurtu nad Odrą.

Projekt SpaceRegion finansowany jest przez UE w ramach programu INTERREG V A BB-PL i ma na celu transgraniczną integrację sektora kosmicznego. Podstawą sukcesu projektu jest nie tylko wiedza techniczna obu instytucji, ale także bliskość geograficzna partnerów projektu.

Ze względu na ograniczenia, narzucane przez pandemię COVID-19, spotkanie inauguracyjne pomiędzy partnerami projektu odbyło się w formie wirtualnej w dniu 19 sierpnia 2020 r. Omówiono na nim cele i zakres działań projektu. Prace będą koncentrować się na definiowaniu i opracowywaniu studiów przypadku, dotyczących tematów naukowych w obszarach innowacyjnych. Celem projektu jest długofalowa, ścisła współpraca obu ośrodków badawczych, oparta na wspólnym opracowaniu prototypu manipulatora kosmicznego z algorytmem sterowania i związanych z nim testów.

Kolejnym obszarem działania projektu będzie stworzenie sieci kontaktów z przedstawicielami lokalnego przemysłu, którzy działają (lub zechcą działać) w sektorze kosmicznym oraz wdrożenie edukacji, zorientowanej na przestrzeń kosmiczną w szkołach i na uczelniach wyższych.

Planowane jest także stworzenie programu edukacyjnego w formie kursów, aby pobudzić zainteresowanie młodych ludzi i przezwyciężyć początkowe obawy, związane ze skomplikowanym i przytłaczającym tematem studiów kosmicznych. Działania edukacyjne będą miały formę cyklu spotkań w lokalnych szkołach średnich i na uniwersytetach w regionie.

Dodatkowo planowana jest seria spotkań dla samorządów lokalnych, mających na celu informowanie o potencjale technologii kosmicznych do rozwiązywania rzeczywistych problemów w tym sektorze.

Zarówno projekt, jak i region transgraniczny, będą promowane za pomocą wszelkich dostępnych środków (w tym własnej strony internetowej, mediów społecznościowych, lokalnych imprez publicznych), aby informować społeczeństwo o celach projektu, o jego osiągnięciach oraz o nauce i technologii kosmicznej.

Źródło: CBK PAN

Reklama