Przejdź do treści

Spotkanie założycielskie SpaceTeam AGH

Logo koła

29 czerwca br. w trybie hybrydowym odbyło się spotkanie założycielskie SpaceTeam AGH - nowego koła naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, utworzonego w ramach UNIVERSEH, czyli Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego. W trakcie spotkania omówiono plany rozwoju i działalności koła oraz wybrano jego Zarząd.

Ze względu na pandemię, zebranie nowego koła naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się w trybie hybrydowym. Podczas spotkania omówiono, jaka rolę będzie pełniło studenckie koło naukowe SpaceTeam AGH w procesie rozwoju technologii kosmicznych realizowanych przez Centrum Technologii Kosmicznych AGH (CTK AGH) w ramach UNIVERSEH czyli Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego. Dodatkowo zajęto się kwestiami planów rozwoju i działalności związanych z organizacją konferencji, działalnością badawczą oraz popularyzatorską. Do koła zostało przyjętych 19 studentów z różnych wydziałów AGH, ponieważ "ze swojej natury projekty kosmiczne są interdyscyplinarne".

W trakcie zebrania wyłoniono władze Koła czyli trzyosobowy Zarząd: prezesem został Patryk Tyszler, wiceprezesem Beata Cabała, a sekretarzem Filip Wylęgała.

Rekrutacja do SpaceTeam AGH trwała do 20 maja 2021 roku. Od studentów zainteresowanych szeroko pojętym kosmosem, którzy aplikowali na członków Koła, wymagano:

  • zainteresowania technologiami kosmicznymi,
  • znajomości języka angielskiego,
  • umiejętności komunikacji interpersonalnej,
  • zdolności do pracy w międzynarodowym zespole,
  • kreatywności. 
     

Wszystkie wymienione powyżej umiejętności można było zaprezentować podczas rozmów kwalifikacyjnych, w tym poprzez przedstawienie krótkiego eseju na temat związany z kosmosem (napisanego w języku angielskim).

Celem SPACETEAM AGH będzie aktywne uczestnictwo w rozwoju nowego kosmosu, tworzenie międzynarodowych zespołów do realizacji projektów, w tym projektów związanych z konkursami i zawodami w zakresie technologii kosmicznych. Członkowie nowego Koła Naukowego będą brali także udział w projektach badawczych i edukacyjnych, w tym projektach międzynarodowych. Ponadto przewidziane są wyjazdy na krótko- i długoterminowe staże oraz pobyty studyjne do firm czy uczelni o profilu kosmicznym. Dodatkowo dla członków Koła odbędą się staże i pobyty edukacyjne w ramach programu ERASMUS. Koło ma ułatwić udział w badaniach naukowych związanych z technologiami kosmicznymi, a także rekrutację na staże i do pracy w firmach z sektora technologii kosmicznych. Oddzielnym wyzwaniem będzie możliwość organizowania konferencji studenckich niezbędnych do wymiany poglądów, a także konkursów dla uczniów i studentów w tematyce technologii kosmicznych.

Źródło: AGH

Oprac. Gabriela Opiła

Reklama