Przejdź do treści

Szczecin na kilka dni wirtualną stolicą polskiej astronomii – rozpoczyna się 40. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

40. Zjazd PTA

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) to największe polskie konferencje o astronomii i badaniach kosmosu. W tym roku Zjazd zorganizowano po raz 40, pierwszy raz w formie wirtualnej. Gospodarzem jest Uniwersytet Szczeciński. Wśród prelegentów znajduje się m.in. trzech laureatów Nagrody Nobla.

Konferencja potrwa od 13 do 17 września 2021 roku. Otwarcie będzie transmitowane na żywo w serwisie YouTube. Do udziału w konferencji zgłosiło się blisko 160 uczestników.

40. Zjazd PTA został podzielony na siedem sesji tematycznych, które pokazują różnorodność tematyki badawczej podejmowanej przez polskich astronomów pracujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych oraz naukowców zagranicznych pracujących w polskich instytutach. Tematy obejmują Słońce i heliosferę, układy planetarne i życie, gwiazdy, gromady gwiazdowe i materię międzygwiazdową, obiekty zwarte (np. czarne dziury, gwiazdy neutronowe), galaktyki spokojne i aktywne oraz materię międzygalaktyczną, kosmologię i strukturę Wszechświata, a także historię astronomii, edukację i popularyzację.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Krzysztof Górski z NASA Jet Propulsion Laboratory, Będzie dotyczyć misji satelitarnej Gamow, planowanej w ramach programu NASA 2021 MIDEX. W projekcie tym może brać udział Polska.

Wśród zaproszonych wykładowców jest trójka laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycia związane z astronomią. Są to prof. Reinhard Genzel – laureat Nagrody Nobla w 2020 roku za odkrycie supermasywnego zwartego obiektu w centrum naszej galaktyki, prof. Barry C. Barish – laureat Nagrody Nobla w 2017 roku za decydujący wkład w detektor LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych, a także prof. Didier Queloz – laureat Nagrody Nobla w 2019 roku za odkrycie egzoplanety krążącej wokół gwiazdy typu słonecznego.

W trakcie uroczystości otwarcia poznamy laureatów nagród przyznawanych przez PTA: Medalu Bohdana Paczyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki (jest to najwyższe odznaczenie PTA), Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie oraz Nagrody Młodych PTA dla młodych naukowców za wybitny indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii.

40. Zjazd PTA otrzymał patronaty od Ministra Edukacji i Nauki – dra hab. Przemysława Czarnka, Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej – prof. dra hab. Grzegorza Wrochnę, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, Prezydenta Szczecina – Piotra Krzystka oraz JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego.

Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Uniwersytet Szczeciński. Partnerem pomagającym przy organizacji jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Szczecinie, natomiast Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie udostępniło salę wykładową na uroczystość otwarcia konferencji. Dodatkowo czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii” udzieliło patronatu medialnego.
 

Więcej informacji:

Jest to treść komunikatu prasowego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Reklama