Przejdź do treści

Sześcioro polskich uczniów pojedzie do Włoch na obóz ESO Astronomy Camp 2016

Znane są już wyniki konkursu na udział w obozie astronomicznym dla młodzieży we Włoszech. W tym roku Polska uzyskała sześć miejsc na obozie, co stanowi aż 11% dostępnej puli dla wszystkich krajów mogących zgłaszać swoich uczniów. Obóz prowadzony jest przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), a polski konkurs zorganizowano we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym (PTA).

Obozy astronomiczne dla młodzieży szkół średnich organizowane są przez ESO od kilku lat. Co roku polski konkurs na udział w obozie prowadzony jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym. Również co roku udział polskich uczniów jest bardzo duży w porównaniu do innych krajów – zarówno pod względem liczby zgłoszeń, jak i przyznanych miejsc.

W tym roku ESO otrzymało ponad 180 zgłoszeń z 25 krajów. Zgłaszać mogli się uczniowie z krajów członkowskich organizacji oraz z krajów, w których działa Sieć Popularyzacji Nauki ESO. Polska należy do obu tych kategorii. Chęć udziału w obozie zgłosiło 25 polskich uczniów, nadsyłając krótkie filmy na temat „Co bym chciał/chciała odkryć lub wynaleźć” – było to zadanie konkursowe. Poziom polskich zgłoszeń był wysoki, dzięki czemu nasz kraj otrzymał aż sześć miejsc spośród 56 dostępnych dla wszystkich państw. W ujęciu procentowym liczba zgłoszeń z Polski stanowiła około 14% wszystkich zgłoszeń, a uzyskane przez polskich uczniów miejsca to około 11%.

Laureatami miejsc na obozie ESO Astronomy Camp 2016 zostali (w kolejności alfabetycznej):
  • Zofia Błażyca z Orzesza
  • Bartosz Cieślik z Warszawy
  • Aleksandra Krauze z Zielonej Góry
  • Anna Komarowska z Łodzi
  • Dominika Krawiec z Poznania
  • Kamil Serafin z Bukowiny Tatrzańskiej
Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznało jedno stypendium pokrywające koszt udziału w obozie i koszt biletów lotniczych – otrzyma je Bartosz Cieślik. Pozostali laureaci uzyskali miejsca niestypendialne.

W tym roku w programie obozu będą zajęcia dotyczące tematu „Wszechświat widzialny i ukryty", prowadzone w różnorodnej formie: prelekcji, warsztatów, obserwacji przy pomocy teleskopów i instrumentów znajdujących się na wyposażeniu Astronomical Observatory of the Autonomous Region of the Aosta Valley w Saint-Barthélemy w gminie Nus we Włoszech, gdzie odbędzie się obóz. ESO Astronomy Camp 2016 zaplanowany jest od 26 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. Oprócz zajęć astronomicznych na uczestników czekają także zajęcia sportowe, wycieczki i inne atrakcje.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za nadesłane zgłoszenia i gratulują laureatom.

Więcej informacji:

Reklama