Przejdź do treści

Szybko rotujące gwiazdy w centrum Drogi Mlecznej mogły migrować z peryferii Galaktyki

Galaktyka Drogi Mlecznej

Nowo odkryta grupa gwiazd w centrum naszej galaktyki mogła migrować z gromady gwiazd lub galaktyki karłowatej oddalonej o 320 000 lat świetlnych.

Międzynarodowy zespół naukowców opublikował artykuł, w którym szczegółowo opisuje, w jaki sposób odkryli grupę gwiazd o innych właściwościach niż ich sąsiadki znalezione w centralnej gromadzie gwiazd (Nuclear Star Cluster – NSC) Drogi Mlecznej.

Zespół wykorzystał wysokiej rozdzielczości najnowocześniejsze symulacje komputerowe, aby wyjaśnić, w jaki sposób ta grupa ubogich w metale i szybko rotujących gwiazd znalazła się w centrum naszej galaktyki.

Obliczenia wykazały, że jest prawdopodobne, iż owa grupa gwiazd jest pozostałością po migracji masywnej gromady gwiazd, która powstała kilka lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej. Alternatywnie, chociaż nie jest to tak prawdopodobne, jak scenariusz gromady, zespół zauważył również, że grupa gwiazd mogła prawdopodobnie pochodzić od galaktyki karłowatej znajdującej się w odległości do 320 000 lat świetlnych od centrum Galaktyki.

Wszystkie dowody wskazują na zdarzenie akrecyjne, które miało miejsce 3–5 miliardów lat temu. Podczas tego zdarzenia masywna gromada migrowała w kierunku centrum Drogi Mlecznej i została rozerwana przez potężne siły pływowe NSC, regionu gwiazd o dużej gęstości. Gwiazdy tej gromady zostały przekazane w ten region i odkryte na podstawie ich specyficznych prędkości i niskiej zawartości metali.

Dr Alessia Gualandris, starszy wykładowca fizyki z University of Surrey, dodała: Odkrycie to może być poszlakowym dowodem wskazującym, że Droga Mleczna akreowała gromady gwiazd lub galaktyki karłowate w ciągu swojego życia. Jej przeszłość była o wiele bardziej aktywna, niż myśleliśmy wcześniej.

Jak podkreślają naukowcy, ścisła współpraca między obserwatorami i teoretykami była kluczowa w tym badaniu. Połączenie nowych znakomitych obserwacji z najnowocześniejszymi modelami komputerowymi pozwoliło im odkryć miejsce narodzin tych osobliwych gwiazd.

OpracowanieL Agnieszka Nowak

Więcej informacji:
Fast-rotating stars at the centre of the Milky Way could have migrated from the outskirts of the galaxy

On the origin of a rotating metal-poor stellar population in the Milky Way Nuclear Cluster

Revealing the Formation of the Milky Way Nuclear Star Cluster via Chemo-Dynamical Modeling

Źródło: University of Surrey

Na ilustracji: Galaktyka Drogi Mlecznej. Źródło: GETTY IMAGES

Reklama