Przejdź do treści

Teleskop ZTF odkrywa asteroidę „rzadkiego gatunku”

img

Astronomowie odkryli w wewnętrznym Układzie Słonecznym asteroidę na bardzo nietypowej orbicie, niemal w całości zawartej wewnątrz orbity Wenus. Jest to jeden z pierwszych zaobserwowanych obiektów tego typu.

Odkrycia dokonano 4 stycznia 2019 roku przy użyciu kamery ZTF na Teleskopie Samuela Oschina w obserwatorium Mount Palomar w Kalifornii. Asteroida oznaczona jako 2019 AQ3 ma okres obiegu wokół Słońca wynoszący 165 dni  najkrótszy spośród zaobserwowanych do tej pory asteroid. Od tego czasu naukowcy analizowali obrazy, na których obiekt jest widoczny, aby przybliżyć jego orbitę.

6 i 7 stycznia 2019 roku astronomowie z całego świata zajęli się obserwacją obiektu i zgromadzono jeszcze więcej danych z wielu teleskopów na temat jego pozycji. Na archiwalnych obrazach z teleskopu STARRS 1 na Hawajach wyszukano położenie obiektu na niebie z 2015 roku.

Te wszystkie dane umożliwiły dokładne opisanie orbity asteroidy 2019 AQ3. Biegnie niemal prostopadle do orbit planet. W najbliższym Słońcu położeniu obiekt znajduje się poniżej orbity Merkurego, w najdalszym ledwo przekracza orbitę Wenus.

nasa
Orbita asteroidy 2019 AQ3. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

Asteroida należy więc do grupy planetoid typu Apohele, których orbity leżą całkowicie wewnątrz orbity Ziemi spośród 800 000 znanych asteroid tylko dwadzieścia porusza się w taki sposób. Na podstawie dość skromnych danych naukowcy oszacowali, że asteroida może mieć nawet półtora kilometra średnicy. Czyniłoby to ją jednym z największych odkrytych obiektów w tej grupie.

W poszukiwaniu asteroid na orbitach krótkookresowych

Jednym z głównych celów aparatury ZTF zainstalowanej na teleskopie Oschina jest wyszukiwanie asteroid bliskich Ziemi (NEA  Near Earth Asteroid). Naukowcy pracujący przy projekcie są szczególnie zainteresowani obiektami o średnicy od dziesięciu do stu metrów niezbyt dużymi, ale wystarczającymi, by spowodować duże zniszczenia przy uderzeniu w Ziemię.

Jak podkreśla prof. Ira S. Bowen z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego (Caltech), badacz zajmujący się szukaniem obiektów NEA za pomocą instrumentu ZTF, szczególnie interesujące są asteroidy przelatujące obok Ziemi z kierunku od Słońca  najtrudniejsze do wychwycenia przez detektory optyczne. Można je dostrzec dopiero gdy znajdują się już blisko Ziemi i szybko przemieszczają się po naszym niebie. Daje to niewiele czasu na ich obserwację. Aby wychwytywać takie obiekty, trzeba bardzo szybko przeszukiwać niebo. Jest to możliwe właśnie za pomocą Teleskopu Samuela Oschina, który co trzy noce wykonuje przegląd całego północnego nieba dzięki szerokiemu polu widzenia aparatury ZTF, która w pojedynczej ekspozycji jest w stanie zarejestrować fragment nieba o przybliżonej powierzchni 230 Księżyców. 

Być może wkrótce będzie można odkryć więcej takich obiektów dzięki proponowanej przez NASA misji teleskopu NEOCam, który miałby z przestrzeni kosmicznej wyłapywać tego typu asteroidy, posługując się detektorem podczerwieni.

Więcej informacji:

Opracowanie: Rafał Grabiański

Źródło: ZTF/Caltech

Reklama