Przejdź do treści

The Messenger nr 160

Ukazał się "The Messenger" nr 160 - bezpłatne czasopismo wydawane przez ESO, przedstawiające najnowsze odkrycia i instrumenty Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Pismo ukazuje się w języku angielskim, w formie papierowej oraz jako PDF.

W numerze przeczytamy o nowych osiągnięciach sieci radioteleskopów ALMA: obserwacjach przy bazie 15 kilometrów pomiędzy antenami, co daje rozdzielczość 20 milisekund łuku. Obserwowano m.in. dysk protoplanetarny wokół HL Tau, soczewkowaną grawitacyjnie galaktykę SDP.81, gwiazdę Mira A. Następny artykuł dotyczy badań nad ewolucją gwiazd, a dokładniej nad pyłem i gazem w otoczkach wokół gwiazd AGB.

Kolejne dwa teksty dotyczą przeglądów nieba. OmegaWINGS to przegląd pobliskich gromad galaktyk wykonywany za pomocą teleskopu VST, natomiast SNELLS dotyczy poszukiwań silnych soczewek grawitacyjnych w galaktykach wczesnej populacji.

Jest też artykuł na temat badań kwazarów pod kątem określenia masy gazu neutralnego i ilości metali we Wszechświecie.

Numer kończą obszerne sprawozdania z warsztatów prowadzonych przez ESO oraz przedstawienia sylwetek nowych stażystów w ESO. Jest też ogłoszenie o naborze na staże podoktoranckie 2015/2016. Termin zgłoszeń mija 15 października 2015 r.

Warto zaznaczyć, że poziom artykułów w "The Messenger" jest dość zaawansowany.

Więcej informacji:

Źródło: ESO