Przejdź do treści

Trwa 37. Konferencja Astrofizyki Cząstek – ICRC 2021

ICRC 2021

12 lipca w stolicy Niemiec w Berlinie rozpoczęła się 37. Konferencja Astrofizyki Cząstek, czyli ICRC 2021. W tym roku odbywa się ona w trybie zdalnym. Zgłoszono 693 wystąpienia i 687 posterów, spośród których część posiada polskich autorów, między innymi działających w ramach CREDO (Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory).

ICRC (International Cosmic Ray Conference) odbywa się co dwa lata od 1947 roku pod auspicjami IUPAP – Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Physics) i stanowi największe tego typu wydarzenie w dziedzinie astrofizyki cząstek. Otwarcie konferencji można było śledzić za pośrednictwem kanału na YouTube (link).

Główne tematy jakie są poruszane, obejmują fizykę promieniowania kosmicznego, astronomię w zakresie promieniowania gamma, astrofizykę i fizykę neutrin, fizykę ciemnej materii i heliofizykę. W tym roku dodatkowo omawiany jest temat edukacji oraz astronomia wielonośnikowa (czyli polegająca na wykorzystywaniu do obserwacji astronomicznych fal elektromagnetycznych, grawitacyjnych i neutrin).

Do prezentowanych przez Polaków tematów należą między innymi fluktuacje gęstości cząstek i korelacje w niskoenergetycznych pękach (Particle density fluctuations and correlations in low energy Cosmic-Ray showers simulated with CORSIKA), rozkład strumieni mionów wykrywany za pomocą aplikacji na smartfony (Zenith Angle Distribution of Incoherent Cosmic Ray Muon Flux Using CREDO Smartphones), a także wiele innych. Konferencja zakończy się 23 lipca.

Program ICRC 2021

Grafika: Program konferencji ICRC 2021
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.
 

Źródło: DESY

Oprac. Gabriela Opiła

Reklama