Przejdź do treści

Trzeci katalog źródeł promieniowania gamma

Wizja artystyczna przedstawiająca misję Fermi. Źródło: NASA.gov

Kosmiczne obserwatorium promieniowania gamma wysokich energii Fermi GST (ang. Gamma-ray Space Telescope) od sierpnia 2008 roku obserwuje najbardziej energetyczne obiekty w kosmosie. Początkowo misja nazwana została GLAST, później nazwę obserwatorium zmieniono na Fermi GST, aby upamiętnić włoskiego fizyka Enrico Fermiego.

Misja została wyposażona w dwa instrumenty:

  • LAT (ang. Large Area Telescope) - detektor monitorujący całe niebo w zakresie energii od 20 MeV do 500 GeV
  • GBM (Gamma-ray Burst Monitor) – specjalny detektor monitorujący niebo w poszukiwaniu nagłych i ekstremalnych zjawisk takich jak na przykład rozbłyski gamma. Detektor obserwuje w zakresie energetycznym od 8keV do 30MeV


Instrument LAT monitoruje całe niebo, dzięki czemu gromadzi liczne obserwacje aktywnych jąder galaktyk, w szczególności blazarów, pozostałości po wybuchach supernowych, potencjalnych źródeł ciemnej materii oraz centrum Drogi Mlecznej. Dane zebrane przez instrument są publicznie dostępne na stronie internetowej misji.

Na podstawie czterech pierwszych lat obserwacji powstał Trzeci Katalog Źródeł (3FGL), który 8-go stycznia opublikowany został na stronie Kolaboracji Fermi (http://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/4yr_catalog/).

Katalog zawiera informacje, indeksy widmowe, wartości zaobserwowanych strumieni, informacje na temat zmienności dla 3033 źródeł! Parametry obiektów zostały wyznaczone na podstawie 4 lat obserwacji. Liczba źródeł zawartych w katalogu jest dwa razy większa niż we wcześniejszym katalogu, stworzonym na podstawie dwóch lat obserwacji.

Ponad 1100 obiektów zidentyfikowanych przez naukowców to blazary.

1009 źródeł zawartych w 3FGL to obiekty, które wciąż nie zostały zaobserwowane na innych częstotliwościach, a ich natura jak dotąd nie została wyjaśniona przez astronomów.

Kolejny, planowany przez Kolaborację Fermi katalog, ma obejmować ponad 6 lat obserwacji.

 


Czytaj więcej:

 

Opracowanie: Alicja Wierzcholska

Źródło: fermi.gsfc.nasa.gov

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie edukacyjnym PTA Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Na zdjęciu: Wizja artystyczna przedstawiająca misję Fermi. Źródło: NASA.gov

Reklama