Przejdź do treści

Trzecie spotkanie z cyklu Fantastyka i Futurologia

Cykl spotkań "Fantastyka i Futurologia"

26 czerwca 2022 r. w Krakowie w Pałacu Potockich w godz. 12.00-16.30 odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu „Fantastyka i Futurologia”, którego temat przewodni to „Zasoby i ekonomia przyszłości”. Organizatorami wydarzenia są Polska Fundacja Fantastyki Naukowej we współpracy z Wydawnictwem IX oraz KBF operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Wstęp jest wolny.          

Cykl comiesięcznych spotkań pod nazwą „Fantastyka i Futurologia” wystartował 23 kwietnia 2022 r. w Pałacu Potockich na Rynku Głównym w Krakowie wykładem dr. hab. prof. UJ Leszka Sokołowskiego pt. „Wyzwania dla nauki XXI wieku”. Wydarzenie organizowane jest przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej (PFFN) we współpracy z Wydawnictwem IX oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym (KBF) – operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Cykl nawiązuje do słynnych esejów Stanisława Lema, w których krakowski pisarz, analizując gatunek science fiction, zastanawiał się nad kondycją naszej cywilizacji i kierunkami dalszego jej rozwoju. Na comiesięczne wydarzenia odbywające się w Pałacu Potockich składają się wykłady poświęcone temu, co czeka naukę w XXI stuleciu według niej samej oraz według spekulatywnych prognoz pisarzy.

Już 26 czerwca o godzinie 12.00 odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu „Fantastyka i Futurologia”, którego tematem przewodnim będą „Zasoby i ekonomia przyszłości”. W programie spotkania przewidziano trzy tematy:

12.00-13.00: Górnictwo pozaziemskie, a prawo międzynarodowe
Prelekcja: dr inż. Adam Jan Zwierzyński, Kamil Muzyka

Ziemia posiada ograniczone ilości surowców, których nasza cywilizacja, aby się rozwijać, z każdą dekada potrzebuje coraz więcej. Wcześniej czy później człowiek będzie zmuszony sięgnąć po bogactwa naturalne jakie oferuje Układ Słoneczny. Posiadamy już zręby koniecznej do tego technologii, ale odrębną kwestą pozostają porozumienia międzynarodowe w tym zakresie. Prelekcja, prowadzona przez specjalistów związanych z tymi zagadnieniami, przybliży temat wydobycia surowców z planetoid, Księżyca oraz innych ciał niebieskich w kontekście bieżących oraz przyszłych regulacji prawnych.

13.30-14.30: Światotwórstwo z punktu widzenia ekonomii
Prelekcja: Paweł Majka

Zwykło się mówić, że pieniądz rządzi światem. Rzeczywistości kreowane przez autorów fantastyki wielokrotnie podkreślają ten fakt. Od wody pozyskiwanej z pasa planetoid, poprzez księżycowy hel-3 aż po narkotyczną przyprawę, fikcyjne gospodarki często opierają się na przemyślanych zależnościach, łączących wpływy polityczne z popytem na konkretne towary i usługi oraz kontrolą ich podaży. Podczas prelekcji, którą poprowadzi trzykrotny laureat nagrody im. Jerzego Żuławskiego, przybliżone zostaną różne koncepcje ekonomii w twórczości science fiction.

15.00-16.30: Potrzeby gospodarcze przyszłości. Jakie surowce będą nam niezbędne oraz czym będziemy za nie płacić.
Panel: Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, dr inż. Jan Adam Zwierzyński, Paweł Majka

Przyrost populacji, nieustanny wzrost konsumpcji oraz rozwój technologiczny sprawiają, że w nadchodzących dekadach ludzkość będzie potrzebowała coraz więcej zasobów, zarówno w postaci surowców naturalnych jak też energii czy mocy obliczeniowej. Wyzwania stawiane przez gospodarkę przyszłości być może wymagać również będą zupełnie nowego podejścia do kwestii wymiany dóbr oraz waluty. Podczas panelu dyskusyjnego nasi goście zastanowią się nad tym, jak kształtować się mogą modele ekonomiczne w nadchodzących dekadach i stuleciach.

Spotkanie w całości w formie stacjonarnej. Wstęp wolny. Nagrania zostaną udostępnione w mediach społecznościowych Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

Patronami medialnymi cyklu są: miesięcznik „Delta”, miesięcznik „Młody Technik”, miesięcznik „Nowa Fantastyka” oraz Europejska Fundacja Kosmiczna, organizator zawodów European Rover Challenge.
 

Źródło: PFFN

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama