Przejdź do treści

Tydzień kosmiczny na AGH

Plakat zapowiadający KGK Space Resources Conference

W drugiej połowie maja w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się tydzień kosmiczny, w skład którego wejdą trzy międzynarodowe wydarzenia: 

  • Summer School on Space Resources and Mining (Letnia szkoła nt. zasobów kosmicznych i górnictwa): 15-20 maja,
  • Students’ Conference on Diversity and Inclusion in Space Sector (Studencka konferencja nt. różnorodności i otwartości w sektorze kosmicznym): 20 maja,
  • V KGK Space Resources Conference (Konferencja Górnictwa Kosmicznego): 19-20 maja.

Letnia szkoła na temat zasobów kosmicznych i górnictwa będzie poświęcona geologii Księżyca i Marsa, jak i robotyce oraz zrównoważonym badaniom kosmosu. Planowane zajęcia obejmują analizę danych naukowych oraz technicznych za pomocą adekwatnego oprogramowania i narzędzi. Uczestnicy zwiedzą też Muzeum Geologiczne AGH, wybiorą się na wycieczkę terenową do Doliny Racławki i kopalni dolomitów w Dubiu, a ponadto zapoznają się z testowaniem łazików w środowisku ziemskim oraz z modelowaniem ramienia manipulatora działającego na statku kosmicznym. Po odbyciu zajęć na miejscu studentów czeka dwutygodniowa cyfrowa część kursu, w której mogą uczestniczyć w formie zdalnej. W kursie mogą wziąć udział studenci uniwersytetów należących do konsorcjum UNIVERSEH nominowani przez swoje uczelnie macierzyste. 

Studencka konferencja o różnorodności i otwartości w sektorze kosmicznym, organizowana w ramach konsorcjum UNIVERSEH, odbędzie się w szczególnej formie: na uczestników będą czekać zadania związane z potencjalnymi misjami kosmicznymi, jakie mogłyby mieć miejsce na odległych ciałach niebieskich – będzie to tzw. „Dark Side of the Moon Challenge”, a zwycięzcy otrzymają nagrodę. W opracowaniu zadań wzięła udział dr Agata Kołodziejczyk, która jest założycielką i dyrektorką Analog Astronaut Training Center, a także Rafał Czarny, będący projektantem gier szkoleniowych i dyrektorem ds. innowacji i rozwoju Inprogress Design Lab w firmie Inprogress. W wydarzeniu będą mogli wziąć udział studenci zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, nie tylko przyrodniczymi czy technicznymi, ale także społecznymi. Planowany jest ponadto panel z udziałem gości specjalnych reprezentujących branżę kosmiczną.
 
KGK Space Resources Conference (Konferencja Górnictwa Kosmicznego) odbywa się już od 2018 roku. Służy popularyzacji zagadnień górnictwa kosmicznego w społeczeństwie, dostarcza przestrzeni do dyskusji, a także zdobywania wiedzy związanej ze złożami pozaziemskimi i dzielenia się nią. Do jej celów zalicza się także integracja środowiska zajmującego się tematyką eksploracji surowców pozaziemskich. Konferencja ta stanowi jedno z niewielu tego typu przedsięwzięć na świecie. Jej tegoroczne sekcje tematyczne to Planetology (Planetologia), Mechatronic Engineering (Inżynieria Mechatroniczna) oraz Man, Law and Economy (Człowiek, Prawo i Ekonomia), a większość wystąpień odbędzie się po angielsku.  Poprzednie edycje  wiązały się między innymi z prelekcją dr Anny Łosiak na temat górnictwa kosmicznego na Ziemi czy wystąpieniem dra Kamila Muzyki  „Produkcja kosmiczna z wykorzystaniem surowców kosmicznych – wyzwanie dla prawa kosmicznego”, a nawet z prezentacją łazika Kalman – zakres poruszanych przy tej okazji zagadnień jest zatem szeroki. Jej V edycja będzie umożliwiała wysłuchanie wystąpień wyjątkowych gości, wśród których znajdzie się między innymi wspomniana wcześniej Agata Kołodziejczyk. Opowie ona o projektach studenckich w symulacjach misji kosmicznych w habitacie AATC, a także o habitacie do symulacji misji kosmicznych jako kuźni nowych projektów i startupów. Znów pojawi się dr Anna Łosiak, która tym razem przedstawi koncepcję Obrony Planetarnej, przybliży zagadnienie zagrożeń z kosmosu i tego, jak możemy się przed nimi bronić.

Rejestracja słuchaczy na konferencję jest już otwarta, a wstęp dla studentów jest darmowy.

Więcej informacji:

 

Źródło: AGH

Opracowanie: Gabriela Opiła
 

Na ilustracji: Plakat zapowiadający KGK Space Resources Conference
 

Reklama