Przejdź do treści

Tytan oczami Cassini

Zanim w przyszłym roku sonda Cassini zanurkuje w kierunku powierzchni Saturna, czeka ją jeszcze dużo pracy, między innymi przelot obok największego naturalnego satelity Saturna - Tytana. Do końca swojej wyprawy Cassini ma w sumie odbyć ponad 125 lotów nad tym fascynującym księżycem (licząc wszystkie lata misji).

Tytan jest jednym z niewielu ciał niebieskich, które w pewien sposób są podobne do Ziemi. Mimo braku roślinności i innych form życia, jego kamienista powierzchnia poprzecinana rzekami, jeziorami i oceanami może do złudzenia przypominać młodą Ziemię. W rzeczywistości jest on jedynym obiektem w Układzie Słonecznym, poza naszą planetą, który ma znaczące ilości ciekłych substancji na swojej powierzchni.

Ze względu na fakt, że temperatura na Tytanie wynosi około -1790C, substancją na powierzchni nie jest woda, lecz ciekły metan z niewielką domieszką etanu. Mimo tego, naukowcy z NASA twierdzą, że mają dowody na istnienie bardzo zasolonego wodnego oceanu pod skorupą tego księżyca.

Podobnie jak w przypadku Ziemi, Tytan także ma pory roku, a każda z nich trwa 7 lat. Po przylocie Cassini w 2004 roku, na północnej półkuli księżyca trwała zima, która skończyła się w 2009 z nadejściem przesilenia wiosennego. Obecnie naukowcy mogą obserwować jak na tej półkuli nadchodzi lato. Tytan prawdopodobnie również doświadcza przemian podobnych do cyklicznych zlodowaceń na Ziemi. W czasie takich cykli, na przełomie tysięcy lat, płynny metan na powierzchni księżyca przesuwa się z bieguna na biegun.

Informacje przesłane przez sondę Cassini umożliwiają naukowcom porównanie zgromadzonych danych z wcześniej przygotowanymi modelami atmosfery Tytana, co pozwala im na sprawdzenie i weryfikacje ich modeli. 13 listopada w czasie przelotu obok Tytana Cassini miała za zadanie sfotografowanie fal na powierzchni oceanu. Naukowcy przewidują, że wraz z nadejściem lata nadejdzie również wiatr, który wywoła większe i częstsze fale na metanowym morzu Tytana. Badanie fal przyczyni się więc do badania cech charakterystycznych wiatru na tym niezwykłym obiekcie.

Cassini nie została zbudowana z myślą o wykrywaniu form życia, jednak dzięki informacjom uzyskanym przez tę sondę, naukowcy przypuszczają, że Tytan ma złożony skład chemiczny. Brak wody wyklucza ten księżyc jako potencjalne miejsce, w którym mogłoby wyewoluować życie w znanej nam formie. Badacze jednak szukają odpowiedzi na pytania czy płynną podstawą życia musi być woda, czy też mogłyby być to inne substancje, takie jak np. płynny metan. A na takie pytania dalsze obserwacje Tytana mogą dać nam zadziwiające odpowiedzi.

Więcej informacji:

Źródło: NASA

Na zdjęciu: Artystyczna reprezentacja skalistej powierzchni Tytana. Źródło: NASA.

Reklama