Przejdź do treści

Ukazał się "CAPjournal" nr 17

CAPjournal nr 17
Ukazał się kolejny numer czasopisma dla popularyzatorów astronomii pt. "CAPjournal". Jest ono wydawane przez Międzynarodowa Unię Astronomiczną (IAU). W numerze m.in. o kwestiach zdjęć i ilustracji w popularyzacji nauki.

"CAPjournal" nr 17 jest oznaczony jako czerwiec 2015, ale to pierwszy tegoroczny numer czasopisma, które ostatnio ukazuje się nieregularnie. Numer liczy 40 stron w języku angielskim.

Na początek trafimy na tekst o tym jak astronomię w telewizji popularyzuje BBC, a dokładniej jest trochę o popularyzacji w szerokich kręgach odbiorców, produkcji, sponsorowaniu takich przedsięwzięć i wnioski na przyszłość. Drugi dłuższy artykuł obejmuje temat ważnej roli artystów dla popularyzacji astronomii i ich wizji artystycznych obiektów kosmicznych. Kolejny tekst dotyczy Google Lunar XPRIZE, inicjatywy, która ma zainspirować nowe pokolenie naukowców i inżynierów.

Jest też raport czteromiesięcznej podróży po amerykańskim centrach centrach i muzeach nauki, podsumowaniu kampanii obserwacyjnych Aristarchus Campaigns, a numer kończą artykuły o wyzwaniach w produkcji gigapikselowych zdjęć astronomicznych i pomocach dydaktycznych w przybliżaniu kosmosu osobom niewidzącym.

Czasopismo jest wydawane ew wersji papierowej oraz elektronicznej. Obie są darmowe. Wersję elektroniczną w postaci plików PDF można znaleźć na stronie http://www.capjournal.org/issues/.

Więcej informacji