Przejdź do treści

Ukazał się informator o polskich ośrodkach astronomicznych

Opracowanie pt, "Polskie ośrodki astronomiczne"

Pod koniec marca ukazało się opracowanie pt. „Polskie ośrodki astronomiczne” przedstawiające placówki naukowe zajmujące się badaniami kosmosu, a dodatkowo zawierające też ciekawe zestawienia dotyczące działalności edukacyjno-popularyzacyjnej. Wydawcami informatora są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (OA UJ).

Informator zawiera aktualne dane o polskich ośrodkach astronomicznych, ich aktywności naukowej, potencjale kadrowym i możliwościach kształcenia. Dodatkowe niemniej ważne informacje to: mapa planetariów oraz spisy miłośniczych organizacji i mediów popularyzujących astronomię – wyjaśnia prof. dr hab. Marek Sarna, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Informator liczy 72 strony i został wydany w formacie A5. Jest pracą zbiorową – informacje o danym ośrodku przygotowywały osoby z nim związane. Przedstawia wszystkie naukowe placówki zajmujące się w naszym kraju badaniami astronomicznymi i pokrewnymi. Prezentuje też miejsca, gdzie można studiować astronomię na studiach licencjackich, magisterskich i w szkołach doktorskich.

Pobierz informator w wersji elektronicznej

Opracowanie nastawione jest na przedstawienie ośrodków naukowych, ale zawiera też kilka dodatkowych stron poświęconych innym aspektom astronomii – placówkom edukacyjnym, popularyzującym astronomię, a także mediom branżowym. Wzbogaca je kilka map z rozmieszczeniem obserwatoriów astronomicznych, największych teleskopów i polskiej infrastruktury badawczej znajdującej się za granicą.

Zdecydowanie brakowało aktualnego informatora kompleksowo pokazującego cały przekrój badań astronomicznych prowadzonych w Polsce. Tę lukę wypełnia wydane właśnie opracowanie. Będziemy chcieli kontynuować ten kierunek i w przyszłości przygotować dodatkowe opracowanie dotyczące, także placówek edukacyjnych i popularyzujących astronomię. Ośrodki i organizacje z całej Polski, również te niewielkie, zachęcamy już teraz do kontaktu – mówi dr Krzysztof Czart, koordynator projektu.

Promocja polskiej astronomii za granicą

Co więcej, informator został przetłumaczony na język angielski i wydany w tej formie drukiem oraz w wersji elektronicznej. Ma to na celu zagraniczną promocję polskich ośrodków akademickich i instytutów Polskiej Akademii Nauk zajmujących się badaniami kosmosu.

Promocja naszych ośrodków naukowych poza granicami Polski jest niezwykle istotna. Trzeba pokazywać jakie badania prowadzimy, w czym polskie placówki się specjalizują, jakie sukcesy odnoszą. Przekłada się to na przykład na udział w wiodących światowych projektach naukowych i różną inną współpracę, chociażby w zakresie prowadzenia doktoratów i staży dla młodych naukowców, a w konsekwencji na lepszy rozwój polskiej nauki i na lepsze jej dostosowanie do współczesnych trendów w nauce europejskiej i światowej – wskazuje Tomasz Kundera z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) to stowarzyszenie naukowe zrzeszające zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku i niedługo będzie obchodzić swoje stulecie. PTA prowadzi działalność wspierającą rozwój nauk astronomicznych w Polsce, a także różne projekty edukacyjne i popularnonaukowe.

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (OA UJ) jest najstarszym polskim obserwatorium astronomicznym. Powstało w 1792 roku. Obecnie należy do czołowych ośrodków naukowych w Polsce. Naukowcy z tej placówki zajmują się m.in. badaniami gwiazd, galaktyk, komet, astrofizyką wysokich energii, kosmologią, radioastronomią, obserwacjami Słońca, astronomią pozagalaktyczną.

Opracowanie pt. „Polskie ośrodki astronomiczne” można pobrać bezpłatnie ze strony https://www.pta.edu.pl/wydawnictwa/katalogi.

Polskie ośrodki astronomiczne - okładka Polish astronomical facilities - okładka

Okładki polskiego i angielskiego wydania opracowania pt. "Polskie ośrodki astronomiczne" / "Polish astronomical facilities". Źródło: PTA / OA UJ.


Więcej informacji:

 

(jest to treść komunikatu prasowego PTA)

 

 

Reklama