Przejdź do treści

Ukazał się nowy numer biuletynu SOK PTMA „Komeciarz”

Pod koniec lutego 2017 r. ukazał się 49. numer Biuletynu Sekcji Obserwatorów Komet PTMA „Komeciarz”, zawierający materiały pokonferencyjne z IX Konferencji SOK PTMA, która odbyła się w dn. 8-9 października 2016 r w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.

Dla przypomnienia IX Konferencja SOK PTMA została zorganizowana pod tytułem „30 lat zorganizowanych obserwacji komet w Polsce”. Specjalną okazją do świętowania tego jubileuszu była akcja obserwacyjna International Halley Watch, zakończona przed trzydziestoma laty. Jak zgodnie stwierdzono podczas konferencji, to właśnie ona dała początek Sekcji Obserwatorów Komet powstałej w 1989 r. w ramach Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Artykuły opublikowane na łamach najnowszego numeru mieszczą się w spektrum tematów podejmowanych podczas konferencji i zostały przygotowane przez polskich astronomów i miłośników astronomii, zajmujących się obserwacjami komet.

To najdłuższy objętościowo „Komeciarz”, wydawany tym razem w formie książki z usztywnioną okładką, a nie jak dotychczas – w formie zeszytu. Bieżący numer rozpoczyna nową formę działalności biuletynu.

Odtąd będzie on miał charakter konferencyjny, a kolejne wydania pojawiać się będą po każdej konferencji SOK PTMA. Nie wykluczamy również numerów specjalnych, publikowanych niezależnie od spotkań organizowanych przez Sekcję. Nakład został sfinansowany w całości przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.

Biuletyn trafi do Prelegentów i Słuchaczy IX Konferencji SOK PTMA. Sekcja Obserwatorów Komet SOK PTMA dziękuje wszystkim Autorom za trud włożony w przygotowanie bieżącego numeru.

Wszystkich zainteresowanych kometami zapraszamy na kolejną jubileuszowa X konferencję, która odbędzie się na początku września 2017 r. w MOA w Niepołomicach.

Źródło: sok.ptma.pl

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:
Na ilustracji:
Okładka najnowszego numeru "Komeciarza". Źródło: SOK PTMA