Przejdź do treści

Ukazał się pierwszy tom "Proceedings of the Polish Astronomical Society"

XXXVI Polish Astronomical Society Meeting - proceedings
Ukazał się drukiem pierwszy tom nowej serii wydawniczej "Proceedings of the Polish Astronomical Society", w której publikowane będą materiały z różnych konferencji astronomicznych. Tom 1 zawiera materiały z 36. Zjazdu PTA w Warszawie.

Tytuł pierwszego tomu to "XXXVI Polish Astronomical Society Meeting, 11-14 Sept. 2013, Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Warsaw". Na 180 stronach zawarte jest 35 artykułów stanowiących przegląd współczesnej tematyki badawczej polskiej astronomii, a także niektórych działań w zakresie popularyzacji nauki. Książka została wydana w języku angielskim.

Wersję drukowaną można nabyć w sklepie internetowym PTA.

Materiały są także dostępne na witrynie internetowej Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) w postaci plików PDF z poszczególnymi artykułami.

Więcej informacji:


Reklama