Przejdź do treści

Ukazał się raport „Kosmos 2022”

Raport Kosmos 2022

Fundacja Startup Poland przygotowała raport „Kosmos 2022”, w którym przedstawia specyfikę polskiego sektora kosmicznego, innowacje kosmiczne „made in Poland” oraz perspektywy rozwoju rynku kosmicznego w Polsce.  Premiera raportu miała miejsce 12 maja 2022 r. w Poznaniu podczas konferencji Impact’22.

W Polsce mamy coraz więcej startupów proponujących innowacje w obszarze technologii kosmicznych. Jaka jest zatem specyfika polskiego sektora kosmicznego? Kto tworzy innowacje, a kto je finansuje? Jakie są perspektywy rozwoju tego rynku i co stoi temu procesowi na przeszkodzie? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali twórcy raportu „KOSMOS 2022” – Startup Poland, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Kosmiczna oraz firmy: Exatel i ICEYE. Premiera raportu miała miejsce 12 maja 2022 r. podczas konferencji Impact’22 w Poznaniu.

Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce mamy startupy, które próbują podbić kosmos? Rozwiązań, które mogą zaistnieć w sektorze kosmicznym jest w Polsce naprawdę dużo! Zarówno przemysł 4.0, robotyka, małe satelity, optyka czy najnowsze rozwiązania w obszarze paneli słonecznych. To m.in. dzięki takim podmiotom jak Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego branża ta może się w Polsce rozwijać. Ich działania są kluczowe na wielu różnych poziomach – integrują sektor kosmiczny z innymi gałęziami gospodarki, prowadzą działalność edukacyjną pokazującą innym, jakie korzyści płyną z wykorzystania technologii kosmicznych, wspierają młode firmy sektora w różnego rodzaju programach mentoringowych i oferują szkolenia. Co równie istotne, zapewniają także różnego typu wsparcie akceleracyjne i finansowe.

Raport liczy sobie 136 stron i składa się z sześciu rozdziałów. Możemy z niego dowiedzieć się:

  • o historii badań kosmicznych w Polsce, w tym o ogromnej roli jaką odegrało i wciąż odgrywa Centrum Badań Kosmicznych PAN;
  • poznać sektor technologii kosmicznych;
  • zapoznać się z charakterystyką startupów;
  • dowiedzieć się jakie są problemy i możliwości finansowania firm kosmicznych;
  • poznać otoczenie biznesu kosmicznego;
  • oraz uwarunkowania prawne.
     

Technologie kosmiczne są drogie, a ryzyko biznesowego niepowodzenia przy tak dużych nakładach jest wysokie. Globalny sektor kosmiczny zmienia się i coraz bardziej demokratyzuje. […] Sektor kosmiczny, to nie tylko przedsięwzięcia na skalę załogowych misji, ale cały wachlarz różnego typu usług i rozwiązań. Niezbędne są inicjatywy zbliżające do tego sektora zarówno administrację, jak i rynek finansowy i przemysł. Co prawda takie działania już są prowadzone, ale z pewnością jest ich nadal zbyt mało. Jeśli dana firma zdobyłaby kontrakt na realizację zlecenia dla dużej spółki państwowej, to na bazie zdobytego doświadczenia znacznie łatwiej byłoby o odbiorców czysto komercyjnych w przyszłości – można przeczytać w raporcie.

Z raportu można dowiedzieć się także, że jednym z głównych problemów sektora kosmicznego w Polsce jest bardzo niski poziom inwestycji prywatnych. Wynika to z tego, że dla większości inwestorów liczy się przede wszystkim szybki i znaczący zwrot z inwestycji. W przypadku podmiotów kosmicznych jest to niemal niewykonalne, gdyż taka inwestycja jest zdaniem inwestorów obarczona zbyt dużym ryzykiem. Dlatego właśnie kapitał ze źródeł publicznych, czy to państwowych, czy unijnych jest tu niezbędny.

Partnerzy raportu to: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), POLSA, EXATEL, ICEYE

Cały Raport można pobrać pod linkiem.

O Fundacji Startup Poland

Głos Polskich startupów, Fundacja Startup Poland została założona w 2015 r. przez grupę przedsiębiorców z szybko rozwijających się małych i średnich firm technologicznych, prawników, pracowników naukowych oraz inwestorów. Fundacja działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości technologicznej i rozwoju infrastruktury finansowania startupów. Reprezentuje także interesy przedsiębiorców technologicznych w dialogu z polską administracją publiczną, instytucjami Unii Europejskiej, a także korporacjami i środowiskiem akademickim. Siedziba Fundacji mieści się na osiedlu Solec w Warszawie.

 

Źródło: Fundacja Startup Poland

Paweł Z. Grochowalski

Reklama