Przejdź do treści

"Urania" z lat osiemdziesiątych w cyfrowym archiwum

Urania z lat 1980-1989 w cyfrowym archiwum
Nasze cyfrowe archiwum wzbogaciło się o kolejne kompletne roczniki, tym razem z lat osiemdziesiątych. Tak więc obecnie można przeglądać zeskanowane "Uranie" od 1920 aż do 1989 roku. Artykuł nawiązujący do tematu zamieściliśmy w numerze 6/2014.

W latach osiemdziesiątych "Urania" ukazywała się jako miesięcznik, przy czym często numer lipcowo-sierpniowy był łączony. Podobnie jak w latach poprzednich, miała zeszytowy format A5, druk czarno-biały oraz 32 strony w numerze.

Kilka ciekawostek znalezionych w numerach z tych lat. Na początek weźmy stale aktualny temat czy poza Neptunem/Plutonem są jeszcze jakieś planety w Układzie Słonecznym. Dyskusje na ten temat co pewien czas trafiają do mediów, które próbują przedstawić je swoim czytelnikom jako sensację. Obecnie astronomowie nie uznają Pluton jako pełnoprawną planetę, to efekt wielu lat i odkryć obiektów w pasie Kuipera. Świadectwo dawniejszych wątpliwości mamy przykładowo w numerze 1/1986, w którym tytuł jednego z artykułów jest dość wymowny: ""Czy Pluton jest pełnoprawną planetą". Numer ten ma też inny aspekt planetarny, dotyczący planet pozasłonecznych - artykuł dotyczący odkrycia dysku wokół gwiazdy Beta Pictoris zatytułowano "Planety wokół Beta Pictoris?".

Czy ktoś z Was próbuje swoich sił w programowaniu? Niby lata osiemdziesiąte, to kilka epok w rozwoju informatyki, komputerów i technik programowania, ale podstawowe algorytmy do obliczania różnych wielkości przydatnych w astronomii i w obserwacjach pozostają nadal poprawne. W numerach z lat 1984-1986 publikowany był cykl poświęcony temu zagadnieniu. Zachęcamy do lektury.

Zajrzeć powinni także uczniowie przygotowujący się do olimpiady astronomicznej oraz do innych konkursów astronomicznych, bowiem w zamieszczonych numerach publikowany był cykl "Kącik Olimpijczyka" z zadaniami z olimpiad i ich rozwiązaniami. Tradycję tę kontynuujemy do dzisiaj, w każdym numerze jest strona dedykowana rozwiązaniu przykładowego zadania ze szkolnej olimpiady astronomicznej.

Więcej informacji:

Reklama