Przejdź do treści

VIII Sieradzka Konferencja Kosmiczna - Kierunek Mars

Ulotka reklamowa VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej

Tegoroczna konferencja przypada w 60-tą rocznicę lotu pierwszego sztucznego satelity Ziemi – Sputnika 1, wystrzelonego przez ZSRR 4 października 1957 roku, którego udany start zapoczątkował erę kosmiczną. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Kosmiczna POLSA. Miejscem obrad będzie Sieradzkie Centrum Kultury – Teatr (ul. Dominikańska 19). Czasopismo i portal "Urania - Postępy Astronomii" jest patronem medialnym tegorocznej konferencji w Sieradzu.

Pierwszy dzień konferencji odbędzie się pod hasłem: „Kosmos – wyzwaniem dla młodych”. Wystąpią przedstawiciele polskich firm z sektora kosmicznego, przedstawiciel Mars Society Polska oraz studenci z Częstochowy, Łodzi i Wrocławia, którzy brali udział w zawodach łazików marsjańskich. Krzysztof Czart, Członek Zarządu PTA, naczelny redaktor portalu "Urania. Postępy Astronomii przedstawi referat pt. "AstroGPS.pl – Twój kosmiczny GPS". Gościem honorowym pierwszego dnia konferencji będzie gen. Mirosław Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta, Honorowy Obywatela Sieradza. Obrady poprowadzi Paweł PACK, Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dzień drugi konferencji będzie poświęcony „Badaniom Marsa”. Obradom będzie przewodniczył prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Pracownicy CBK PAN wygłoszą odczyty na temat Marsa i badania jego powierzchni, procesów geologicznych zachodzących na planecie oraz misji marsjańskiej na Ziemi (EXO17 – relację z misji przedstawił Serwis edukacyjny PTA Orion), w której udział wzięła m.in. dr Natalia Zalewska. Dr Krzysztof Ziołkowski, autor książki "Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych" wygłosi odczyt nt. nt. "Sześćdziesięciolecie szturmu nie tylko na Marsa". Ponadto zostaną przedstawione wyniki konkursu wiedzy kosmicznej dla młodzieży pt. "60 lat ery kosmicznej – kierunek Mars" oraz konkursu plastycznego pt. „Mój nowy marsjański dom, a następnie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu.

Konferencji towarzyszą wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Sieradza. Wśród nich należy wymienić pokazy nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w mobilnym planetarium oraz pokazy łazików marsjańskich. Dodatkowo pierwszego dnia konferencji odbędzie się o godz. 18:00 koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia (ul. Jana Pawła II) dla prelegentów i gości Konferencji.

Kosmiczne konferencje w Sieradzu odbywają się corocznie od 2010 r. Ich pomysłodawcą jest Jerzy Kowalski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Celem tych spotkań jest spopularyzowanie informacji na temat postaci urodzonego w Sieradzu 14 maja 1905 r. twórcy podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczonego, Arego Szternfelda oraz polskich dokonań w dziedzinie kosmonautyki. "Sieradzkie Konferencje Kosmiczne" są elementem programu pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda”. Ich organizatorem  są Muzeum Okręgowe w Sieradzu oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Współorganizatorami konferencji są Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.

Paweł Z. Grochowalski

Program VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej dostępny jest na stronie Muzeum Okręgowego w Sieradzu oraz poniżej:

Program
VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej, 4 – 5 października 2017 r.
pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej

Dzień pierwszy (4 X), pod hasłem: KOSMOS – WYZWANIEM   DLA   MŁODYCH
Tematyka: Pozycjonowanie satelitarne
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (ul. Dominikańska 2)

10:00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości przez Starostę Sieradzkiego Mariusza BĄDZIORA i Prezydenta Sieradza Pawła OSIEWAŁĘ,

10:10 –  wystąpienia gości,

10:20 – objęcie przewodnictwa obrad przez Pawła PACKA, Wicedyrektora Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i wystąpienie na temat: Oferta ARP dla sektora kosmicznego

10:35 – wystąpienie  prof. dr hab. inż. Piotra WOLAŃSKIEGO, Przewodniczącego KBKiS PAN, w imieniu Dyrektora Instytutu Lotnictwa

11:10 – wystąpienie dr Witolda FEDOROWICZA-JACKOWSKIEGO Prezesa firmy Geosystems Polska Sp. z o.o. nt. Kosmos, Ziemia, człowiek – perspektywa polskiego przedsiębiorcy

11:30 – wystąpienie prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA w imieniu firmy Hertz Systems Ltd,

11:50 – wystąpienie dr Grzegorza BRONY Dyrektora firmy CreoTech Instruments S.A.

12.10 – wystąpienie Krzysztofa CZARTA Red. URANII. Postępów Astronomii, Członka Zarządu PTA, nt. AstroGPS.pl – Twój kosmiczny GPS

12:30 – przerwa na kawę i herbatę

13:00 – wystąpienie Przemysława RUDZIA z Departamentu Edukacji Polskiej Agnecji Kosmicznej nt. problemów związanych z edukacją kosmiczną w szkołach podstawowych i średnich

13:10 – wystąpienie Roberta LUBAŃSKIEGO Prezesa Mars Society Polska nt. łazików marsjańskich

13:30 – informacje zespołów studenckich z Częstochowy i Łodzi nt. konstrukcji własnych łazików planetarnych

14:00 – wystąpienie Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Marka MOSZYŃSKIEGO nt. znaczenia Sieradzkich Konferencji Kosmicznych

14.30 – zakończenie pierwszego dnia Konferencji – obiad dla prelegentów i gości konferencji

Imprezy towarzyszące:

* Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:25
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 (d. Gimnazjum nr 2) na ulicy Rycerskiej 4
* Pokaz łazików marsjańskich, na dziedzińcu Muzeum i na Starym Rynku
* 18:00 – koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, ul. Jana Pawła II 48, dla prelegentów, gości Konferencji i uczestników konkursów

Dzień drugi (5 X), pod hasłem: 60-LECIE  ERY  KOSMICZNEJ – KIERUNEK  MARS
Miejsce obrad: Sieradzkie Centrum Kultury – Teatr (ul. Dominikańska 19)

10:00 – powitanie uczestników i gości drugiego dnia konferencji przez gospodarzy Powiatu i Miasta

10:10 –  wystąpienia gości,

objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)

10:20 – wystąpienie prof. dr Włodka KOFMANA z Zespołu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN (ZDUSiP CBK PAN) i Instytut Planetologii i Astrofizyki w Grenoble (CNRS)  : „Powierzchnia i pod powierzchnia Marsa obserwowana radarami misji Mars Express (ESA)
i Mars Reconnaissance Orbiter (NASA)”

10:50 – wystąpienie dr Pawła WAJERA z ZDUSiP CBK PAN: „Obserwacje Marsa oraz misje do Czerwonej planety”

11:20 – wystąpienie dr Daniela MEGE z ZDUSiP CBK PAN: „Enigmatyczne wystąpienia metanu w atmosferze Marsa: jakie procesy geologiczne mogą za nie odpowiadać?”

11:50 – wystąpienie dr Natalii ZALEWSKIEJ z Instytutu Lotnictwa i CBK PAN: „MDRS czyli marsjańska stacja badawcza w Utah – relacja z pobytu pierwszej polskiej  załogi EXO17”

12:20 – wystąpienie dr Krzysztofa ZIÓŁKOWSKIEGO autora książki „Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych” nt. „Sześćdziesięciolecie szturmu nie tylko na Marsa”

12:40 – podsumowanie drugiego dnia obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA z CBK PAN

12.50 – przerwa na kawę i herbatę

13:20 – Wystąpienie prof. dr hab. inż. Cezarego SPECHTA, Dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, przedstawiciela Patrona konkursów

13:40 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów

14:10 – wystąpienie prof. dr hab. Marka MOSZYŃSKIEGO Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, podsumowanie całości konferencji

14:30 – podziękowania za udział w konferencji, zaproszenie na przyszłoroczną, IX

14:40 – zakończenie obrad Konferencji.

Imprezy towarzyszące Konferencji:

* Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 (d. Gimnazjum nr 2) na ulicy Rycerskiej 4
* Pokaz łazików marsjańskich w Teatrze i na placu przed Teatrem

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

Reklama