Przejdź do treści

Voyager 1 opuścił Układ Słoneczny

Na zdjęciu: Wizja artysty przedstawiająca sondę Voyager 1. Źródło: NASA/JPL-Caltech

We wrześniu 2013 roku naukowcy potwierdzili, że Voyager 1 jest pierwszą sondą, która dotarła do przestrzeni międzygwiezdnej.

W sierpniu 2013 roku pojawiło się doniesienia naukowe o opuszczeniu Układu Słonecznego przez Voyager 1. Zasugerował to naukowiec z Uniwersytetu w Maryland - Marc Swisdak. Naukowcy z NASA podeszli z dystansem do odkrycia. Dopiero miesiąc później NASA oficjalnie potwierdziła, że Voyager 1 opuścił Układ Słoneczny!

Już w lipcu i sierpniu 2012 roku zaobserwowano zmiany w natężeniu rejestrowanych przez sondę nisko i wysokoenergetycznych cząstek. Wiemy, że niskoenergetyczne cząstki są pochodzenia słonecznego, a te wysokoenergentyczne galaktycznego. Obserwacje różnic natężeń obu rodzajów cząstek są pośrednim dowodem na pozostanie w Układzie Słonecznym lub jego opuszczenie.

Od tego czasu, zaobserwowano jeszcze dwukrotnie nadwyżkę cząstek wysokoenergetyczych nad niskoenergetycznymi.

Dwa pierwsze zdarzenia, zarejestrowane 28. lipca i 15. sierpnia były krótkotrwałe. Natomiast trzecie, z 26. sierpnia 2012 roku było odmienne od wcześniejszych. Dotychczas rejestrowany stosunek cząstek nisko do wysokoenergetycznych wynosił 20 do 1, natomiast 26. sierpnia stosunek ten zmienił się na 1:1 i taki pozostał.

W grudniu 2012 roku NASA podała interpretację tego zjawiska, uważając że Voyager 1 wdarł się do obszaru zwanego „magnetyczną autostradą”, będącą wciąż wewnątrz naszego Układu Słonecznego. Taka interpretacja była przedstawiana przez NASA do czasu pojawienia się pracy Swisdaka. Wówczas NASA wykonała dodatkowe analizy, a nowa interpretacja wyników wskazuje, że Voyager 1 porusza się w przestrzeni z rosnącą ilością plazmy pochodzenia pozasłonecznego.

Sonda Voyager 1 ma działać jeszcze przez co najmniej 10 lat i jest to pierwszy pojazd stworzony przez człowieka, który dotarł do przestrzeni międzygwiezdnej.

 

Źródło: Alicja Wierzcholska | space.com

Na zdjęciu: Wizja artysty przedstawiająca sondę Voyager 1. Źródło: NASA/JPL-Caltech

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama