Przejdź do treści

W lipcu Krakowem znów zawładnie kosmologia!

Ilustracje: Cosmology School

Jesteś studentem lub młodym naukowcem? Interesuje Cię Wszechświat jako całość, a może jego nieco mniejsze wycinki? Masz czas w drugiej połowie lipca? Już teraz zapisz się na 5 edycję międzynarodowej konferencji „Cosmology School – Introduction to Cosmology”, która odbędzie się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konferencja popularnie nazywana „Szkołą kosmologiczną” na stałe już wpisała się w harmonogram polskich i międzynarodowych wydarzeń naukowych. W tym roku jej kolejna 5. edycja powraca po dłuższej przerwie wywołanej pandemią COVID-19. „Szkoła” będzie miała charakter stacjonarny i odbędzie się od 16 do 31 lipca 2022 r. Rejestracja na nią jest już otwarta i potrwa do 31 maja 2022 r.

Szkoła Kosmologiczna nawiązuje do tradycji Krakowskich Szkół Kosmologicznych, z których pierwszą, pod nazwą „Letnia Szkoła Teorii Względności i Kosmologii”, zorganizowali wrocławscy profesorowie Jan Kubikowski i Andrzej Zięba. Odtąd szkoły kosmologiczne odbywały się co dwa lata. Głównymi organizatorami byli: prof. Andrzej Zięba, prof. Michał Heller, prof. Marek Demiański, prof. Piotr Flin i prof. Konrad Rudnicki.

„Szkoła kosmologiczna” odbywa się w języku angielskim, adresowana jest do młodych astronomów i fizyków zainteresowanych kosmologią obserwacyjną i teoretyczną. Wydarzenie jest w pełni międzynarodowe – możemy tam spotkać kolegów z wielu odległych krajów i dowiedzieć się, jak wygląda u nich studiowanie czy praca w astronomii i naukach pokrewnych. Formuła szkoły obejmuje wykłady i praktyczne warsztaty (sesje ćwiczeń). Znajdzie się tu także czas na zwiedzanie i wypoczynek – w planie w tym roku jest na przykład zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius i wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”, a to tylko część przewidywanych atrakcji!

Wykładowcami na 5. edycji Szkoły będą, podobnie jak w latach ubiegłych, wybitni polscy i światowi kosmologowie. Tematyka wykładów to przede wszystkim teoretyczne podstawy współczesnej kosmologii oraz ich związek z badaniami bazującymi na obserwacjach wielkoskalowej struktury Wszechświata. To szeroki i dynamicznie rozwijający się zakres wiedzy, obejmujący między innymi kosmiczną sieć, ewolucję galaktyk i ich gromad czy sekrety ciemnej materii i energii. Nie zabraknie również stosunkowo nowego tematu w kosmologii – fal grawitacyjnych.

Podczas dwóch tygodni Szkoły zaprezentowane zostaną też wyniki najnowszych prac teoretycznych i obserwacyjnych z zakresu kosmologii w tym projekty badawcze realizowanych z udziałem astronomów i fizyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Szkoła kosmologiczna” to jednak przede wszystkim nacisk na naukę praktyczną. Podczas licznych ćwiczeń i warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pracować na rzeczywistych i współczesnych danych obserwacyjnych, ucząc się pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów obsługi specjalnych programów komputerowych przeznaczonych do ich analizy. Planowane są dodatkowo ćwiczenia na bazie kosmologicznych symulacji numerycznych. Warsztaty obejmą również szczególnie modny dziś temat w astrofizyce – pracę z bardzo dużymi zbiorami danych.

Podobnie jak w edycjach poprzednich, także podczas tegorocznej Szkoły odbędą się otwarte wykłady popularnonaukowe, na które już teraz organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich pasjonatów astronomii i kosmologii. W planach są aż dwa takie wydarzenia – wykład otwarty w języku polskim wygłosi prof. Marek Demiański, natomiast drugi, w języku angielskim, prof. Rien van de Weijgaert.

Organizatorami tegorocznej Szkoły są Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytety Jagiellońskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Będzie to już piąta edycja konferencji z cyklu „Cosmology School – Introduction to Cosmology”. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie konferencji i na jej profilach w mediach społecznościowych. Zapraszamy też do zaglądania na dedykowany kanał  YouTube, gdzie można znaleźć nagrania wykładów z poprzednich edycji Szkoły.

Zdjęcie grupowe uczestników 3 edycji Szkoły

Zdjęcie grupowe uczestników 3 edycji Szkoły

 Cosmology School 4 - wykład

Źródło: https://www.urania.edu.pl/sites/default/files/styles/max_1300x800/publi…


Czytaj więcej:

 

Źródło: UJ/NCBJ

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska
 

Ilustracje: Cosmology School Team

Reklama