Przejdź do treści

W Sejmie powstał Parlamentarny Zespół ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika

Budynek Sejmu RP

W Sejmie powstał Parlamentarny Zespół ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Zespół został już zarejestrowany przez Marszałek Sejmu. Inicjatorami powstania grupy są posłowie Arkadiusz Czartoryski, Michał Wypij oraz senator Bogusława Orzechowska.

„Naszym celem jest przede wszystkim analiza aktów prawnych i ich projektów w zakresie działalności Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kosmicznego oraz prawnego wsparcia działań dotyczących obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Chcemy także bardzo wzmocnić współpracę i dialog z organizacjami pozarządowymi, w tym z Polskim Towarzystwem Astronomicznym, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii oraz Fundacją Nicolaus Copernicus, która, poza parlamentarzystami, była inicjatorem powołania naszej grupy w parlamencie” - mówi jeden z inicjatorów powstania zespołu, poseł Arkadiusz Czartoryski

Poseł dodaje, że chciałby „podjąć działania, które będą wspierały te trzy organizacje w powrocie astronomii do szkół. W tym celu chcemy prowadzić dialog m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, by zaproponowany przez wiceprezesa PTA, profesora Macieja Mikołajewskiego i dyrektora FNC, Roberta Szaja przedmiot pod nazwą – technologie kosmiczne i astronomia – na stałe zagościł w polskich szkołach”.

Z kolei poseł Michał Wypij mówi, że „technologie kosmiczne to dzisiaj fundament rozwoju każdej nowoczesnej gospodarki. Żadne państwo bez inwestycji w te technologie, a także edukację w tym zakresie, nie może się normalnie rozwijać”. Pracę w Zespole zadeklarowała także posłanka Iwona Michałek z Torunia, która wskazuje: „prowadziłam rozmowy z ministrem nauki, aby znalazły się środki na telewizyjny program Astronarium oraz na renowację toruńskiego radioteleskopu” i dodaje „rozwój nauki, a w szczególności związanej z dziedzictwem Mikołaja Kopernika astronomii, jest jednym z priorytetów mojej działalności parlamentarnej”.

W prace zespołu aktywnie włączą się też senatorowie. Bogusława Orzechowska, senator z Warmii i Mazur, pragnie na forum zespołu podejmować inicjatywy, które będą wspierały przygotowania do obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. „Mieszkam w regionie, z którym Mikołaj Kopernik związał się na blisko 40 lat. Dlatego zależy mi na tym, by ta rocznica była inspiracja do poznawania tego niezwykłego matematyka, astronoma i lekarza a także jego dziedzictwa. Polska musi się tym szczycić i podejmować szerokie działania promocyjne”.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się jeszcze w trakcie wakacji. Zostaną na nim określone szczegółowe cele działania oraz szczegółowy plan pracy Zespołu.

 

Na zdjęciu:

Budynek Sejmu RP. Źródło: Wikipedia