Przejdź do treści

Wega może posiadać swój pas planetoid

Artystyczna wizja pasa planetoid wokół Wegi. Źródło: NASA/JPL-Caltech.
Wega to jedna z najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie. Najnowsze wyniki obserwacji sugerują, że wokół niej znajdują się zbiorowiska kosmicznego gruzu, które mogą być odpowiednikami pasa planetoid i pasa Kuipera, znanych z Układu Słonecznego. Podobne cechy wykazuje także inny system gwiazdowy - Fomalhaut. Odkrycie jest efektem obserwacji za pomocą kosmicznych teleskopów należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz NASA.

Obserwacje dokonane w podczerwieni za pomocą kosmicznych teleskopów Herschela oraz Spitzera wskazują na to, że wokół Wegi występuje obszar kosmicznego pyłu i gruzu. Co więcej, wokół gwiazdy występują dwa pasy oddzielone przerwą, wewnętrzny - ciepły i zewnętrzny - chłodny. Dane potwierdzają też istnienie podobnych dwóch rozdzielonych pasów wokół innej gwiazdy - Fomalhaut. Konfiguracja ta przypomina sytuację występującą w Układzie Słonecznym, w którym mamy główny pas planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem oraz pas Kuipera za orbitą Neptuna.

W przypadku obu gwiazd przerwa pomiędzy pasem wewnętrznym, a zewnętrznym jest proporcjonalna do istniejącej w Układzie Słonecznym. Pas zewnętrzny znajduje się około dziesięć razy dalej iż wewnętrzny. Przerwę pomiędzy pasami mogła spowodować olbrzymia planeta, albo kilka planet wielkości Jowisza i mniejszych. Do tej pory nie odnaleziono planet w pobliżu Wegi, ale układ Fomalhaut posiada jedną znaną planetę.

Obie gwiazdy są dwukrotnie masywniejsze od Słońca i bardziej gorące. Zarówno do jednego, jak i do drugiego układu mamy dystans około 25 lat świetlnych. Oba systemy są też w zbliżonym, młodym wieku. Fomalhaut może mieć 400 milionów lat, a Wega od 400 do 600 milionów lat. W przypadku obu gwiazd w pasach może występować dużo więcej materii niż w pasie planetoid lub w pasie Kuipera.

Podobne cechy wykazuje także układ pozasłoneczny HR 8799, w którym występuje pas wewnętrzny i zewnętrzny oraz cztery planety.


Więcej informacji:

 

Źródło: NASA | Autor: Krzysztof Czart

Na zdjęciu: Artystyczna wizja pasa planetoid wokół Wegi. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama