Przejdź do treści

Wiki Science Competition 2021 – konkurs dla fanów fotografii i nauki

Wiki Science Competition - 3D projection of a Patiria miniata bipinnaria. Author: Natalie Carrigan from the USA

Wiki Science Competition (WSC) to jeden z największych na świecie międzynarodowy konkurs fotograficzny dokumentujący świat nauki. Konkurs odbywa się co 2 lata w dwóch etapach, krajowym i międzynarodowym. W tegorocznej edycji pojawiła się nowa kategoria: ASTRONOMIA. Konkurs kończy się 20 grudnia 2021 r.

Wiki Science Competition (WSC) to według organizatorów przygoda, eksperyment, poszukiwanie i sztuka w jednym! Jest to przestrzeń, gdzie fotografia i sztuka spotyka naukę, gdzie wspólnie budowane jest laboratorium niezwykłych fotografii! Tegoroczna edycja konkursu wystartowała 5 listopada i potrwa aż do 20 grudnia 2021 r.

Zdjęcia nadesłane z Polski i przez polskich naukowców prowadzących badania za granicą zostaną ocenione przez jury (w składzie: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, dr Aleksandra Janusz-Kamińska, lek. Paulina Łopatniuk, Sebastian Soberski, dr hab. Wojciech Sternak, Karolina Sulich), a autorzy najlepszych z nich otrzymają atrakcyjne nagrody. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia wezmą także udział w etapie międzynarodowym, w którym jury wybierze najlepsze prace zgłoszone z całego świata obrazujące świat nauki.

Jednym z członków polskiego jury jest Sebastian Soberski, Kierownik Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu oraz radioobserwator w Katedrze Radioastronomii w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest współtwórcą projektu naukowo – artystycznego Voices Of The Cosmos, popularnonaukowego programu telewizyjnego Obserwatorium oraz programu telewizyjnego o astronomii dla dzieci Mała Urania. Ponadto jest organizatorem oraz współorganizatorem m.in. sześciu wypraw astronomicznych w pas całkowitego zaćmienia Słońca czy OMSA. A do tego jest wieloletnim współpracownikiem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zawodowo Sebastian Soberski zajmuje się m. in. badaniami radiowych pozostałości po wybuchach supernowych oraz rozkładem pola magnetycznego w Galaktyce.

WSC 2021

Celem Wiki Science Competition jest zachęcanie do tworzenia i dzielenia się twórczością obrazującą świat nauki. Zgłoszone w konkursie pliki, pokazujące m.in. obiekty i efekty badań, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą, pomogą zilustrować tysiące artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii, przyczyniając się w ten sposób do promowania nauki, pracy naukowców i efektów badań naukowych.

Uczestnicy konkursu powiększą zasób zdjęć i innych form zapisu (m.in. zdjęć mikroskopowych, grafik, plików audio i wideo, modeli 3D, plików generowanych przez komputer) przedstawiających świat nauki w Wikimedia Commons – wirtualnym magazynie ilustracji, zdjęć i plików multimedialnych, dostępnych dla wszystkich na wolnych licencjach.

W tym roku zdjęcia i inne formy zapisu mogą być zgłaszane w siedmiu kategoriach konkursowych:

  1. Ludzie nauki, czyli naukowcy podczas pracy, analiz, badań itp. w tym kobiety w nauce, szczególnie kobiety w STEM, portrety kobiet naukowczyń, itp.;
  2. Zdjęcia mikroskopowe, czyli zdjęcia optyczne, elektronowe oraz skany z sond, itp.;
  3. Media niefotograficzne (pliki audio i wideo, obrazy generowane przez komputer, modele 3D, i inne);
  4. Zestawy zdjęć, czyli tematycznie powiązane fotografie, które stanowią jedną całość;
  5. Natura, czyli organizmy żywe i rośliny – także z ogrodów botanicznych. Kategoria obejmuje także makrofotografię;
  6. Astronomia, czyli wszystkie Utwory związane z astronomią, jak np. zdjęcia gwiazd, ludzi obserwujących niebo oraz wyposażenia do obserwacji kosmosu;
  7. Kategoria ogólna, czyli wszystkie pozostałe utwory od archeologii do wulkanologii.

Nową kategorią konkursową jest Astronomia oraz wyróżniona z kategorii Ludzie Nauki podkategoria Kobiety w nauce, szczególnie kobiety w STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) i portrety kobiet naukowczyń.  

Konkurs organizowany jest przez ruch Wikimedia – społeczność stojącą za Wikipedią, wolną encyklopedią oraz jej projektami siostrzanymi.

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

Nagrody główne:

  1.   Nagroda – 1 600 PLN w formie karty podarunkowej;
  2.   Nagroda – 1 000 PLN w formie karty podarunkowej;
  3.   Nagroda – 800 PLN w formie karty podarunkowej.

Nagrody dla autorów Utworów wyróżnionych w wysokości 100 PLN w formie karty podarunkowej.

W tym roku Organizator konkursu przyzna również nagrodę specjalną dla instytucji naukowej lub innej organizacji związanej z nauką, która zgłosi do konkursu największą liczbę zdjęć. Nagrodą będą działania popularyzujące zasoby cyfrowe danego podmiotu w Wikipedii, których zakres i terminy zostaną ustalone wspólnie przez Strony na podstawie propozycji przedstawionej przez Organizatora konkursu.

Początki konkursu Wiki Science sięgają lat 2011–2013, kiedy w Estonii rozpoczęto organizację Estońskiego Konkursu Fotografii Naukowej. Pomysł zainspirował wikimedian z innych krajów, dlatego organizowany w 2015 r. Europejski Konkurs Fotografii Naukowej objął już osiem państw europejskich.

Konkurs odbywa się co 2 lata (2017 r. i 2019 r.). W sumie podczas ostatniej międzynarodowej edycji konkursu w 2019 r. udało się w ten sposób pozyskać około 7000 plików na wolnych licencjach od blisko 1200 uczestników konkursu.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska zorganizowało już dwie polskie edycje konkursu (w latach 2017 r. i 2019 r.), choć zdjęcia z Polski zgłaszane były już we jego wcześniejszych międzynarodowych odsłonach. W polskiej edycji konkursu w 2019 r. pozyskano 1360 plików od 188 uczestników. W 2019 r. główną nagrodę w konkursie krajowym i międzynarodowym otrzymał Polak – Marek Miś, za swoją niesamowitą fotografię mikroskopową rodzącej dafni.

Pozyskane w konkursie WSC zasoby ilustrują tysiące artykułów Wikipedii w wielu językach, a jednocześnie stanowią bezcenną bazę obrazów dostępnych dla całego świata. W ten sposób konkurs Wiki Science Competition przyczynia się do promocji nauki, pracy naukowców i efektów badań naukowych.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie Wikimedia Polska.

Organizator konkursu zachęca, aby pomóc mu promować naukę i poinformować koleżanki i kolegów o Wiki Science Competition, a jeśli osoba prywatna czy Instytucja zechce zostać partnerem konkursu lub sponsorem, koniecznie musi o tym napisać do organizatorów.

 

Źródło: Wikipedia.pl 

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama