Przejdź do treści

Włochy przystąpiły do LOFAR-a

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Włochy oficjalnie stały się członkiem konsorcjum LOFAR (International LOFAR Telescope – ILT). Umowa została podpisana przez holenderski Instytut Radioastronomii (ASTRON) i włoski Narodowy Instytut Astrofizyki (INAF). Nowa stacja LOFAR-a zostanie zbudowana na terenie Obserwatorium Radiowego Medicina, 30 kilometrów od Bolonii we Włoszech.

Włoski Narodowy Instytut Astrofizyki - INAF ( L’Istituto Nazionale di Astrofisica) ma w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestować w stację LOFAR ponad 2,5 mln EUR, a także jak najszybciej doprowadzić do rozszerzenia konsorcjum na inne włoskie uniwersytety. Inżynierowie INAF wezmą udział w pracach nad następną generacją elektroniki LOFAR-a. Anteny do stacji LOFAR Medicina zostaną zakupione od AstroTec Holding BV (spółki zależnej od ASTRON-u). Większość z komponentów do budowy stacji ma być zlecona miejscowym włoskim firmom.

Dr René Vermeulen, dyrektor ILT, jest bardzo zadowolony z członkostwa Włoch: „Przekroczenie Alp umożliwi LOFAR-owi powiększenie obszaru sieci anten w całej Europie, co wpłynie na poprawę jakości obrazowania dla wszystkich astronomów. Nowe partnerstwo ILT wzmocni istniejące już więzi wymiany i współpracy w dziedzinie radioastronomii w Europie, w której zarówno Holandia, jak i Włochy mają znaczące osiągnięcia”.

 „Wejście Włoch do Międzynarodowego Teleskopu LOFAR stanowi ważny krok dla INAF” – powiedział prof. Nichi D'Amico, prezes włoskiego Narodowego Instytutu Astrofizycznego. „LOFAR jest infrastrukturą badawczą przodującą w radioastronomii niskich częstotliwości, a w rzeczywistości jest prekursorem wielkiego ośrodka radioastronomicznego SKA (Square Kilometre Array), w którego budowę oraz przyszłe działania mocno zaangażowane są Włochy oraz INAF. Dzięki LOFAR będziemy mogli prowadzić obserwacje naukowe na najwyższym poziomie, a jednocześnie szkolić nowe pokolenia naukowców w użyciu SKA w najbliższej przyszłości”.

LOFAR to światowej klasy instrument do badań astronomicznych i jonosferycznych. Został zaprojektowany i opracowany przez Holenderski Instytut Radio-Astronomii ASTRON. Międzynarodowy Teleskop LOFAR (ILT) to europejska sieć anten radiowych połączona szybką siecią światłowodową. Spośród 51 stacji antenowych 38 znajduje się w Holandii, 6 w Niemczech, 3 w Polsce i po 1 we Francji, Anglii, Szwecji i Irlandii. Stacja na Łotwie planowana jest na rok 2019. Główna część LOFAR-a, składająca się z 24 stacji, znajduje się w Exloo w Holandii.

Do tej pory LOFAR rozszerzał się na obszarze Europy głównie na wschód i zachód, w mniejszym stopniu na północ-południe. Dołączenie Włoch uzupełnia południową flankę tej sieci (po wcześniejszym jej rozszerzeniu na północ w kierunki Szwecji). W konsekwencji poprawi się jakość obrazów, które ILT będzie mógł wykonać. Dzięki stacji LOFR we Włoszech ILT będzie również w stanie łatwiej obserwować obiekty znajdujące się dalej na południowym niebie.


Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Astron