Przejdź do treści

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny

Wojewódzki konkurs na referat o tematyce astronomicznej.

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach zaprasza uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich województwa małopolskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na referat o tematyce astronomicznej.

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać referat na dowolnie wybrany przez siebie temat z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty zawierające wyniki własnych obserwacji, spostrzeżeń, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, a także programy komputerowe, itp. Do konkursu nie powinno się zgłaszać prac prezentowanych wcześniej na innych konkursach.

Referaty spełniające kryteria opisane w Regulaminie należy przesłać do 27 marca 2021 roku na adres organizatorów: moa@moa.edu.pl. Tytuł e-maila powinien zawierać sformułowanie „OMSA – praca na konkurs”. Ilustracją do treści referatu mogą być zdjęcia, filmy czy prezentacje multimedialne, które należy przesłać w taki tam sposób.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Wojewódzką Komisję Konkursową dnia 7 kwietnia 2021 roku. Komisja wytypuje prace, które będą referowane (online) podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno  Astronautycznego, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Autorzy trzech najlepszych referatów wezmą udział w XLVII Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno – Astronautycznym w Grudziądzu w dniach 10  12 czerwca 2021 roku (online).

 

Więcej informacji:

 

Autor: Joanna Molenda-Żakowicz

Źródło: Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach


Na ilustracji: Ogłoszenie o konkursie na referat astronomiczny. Źródło: MOA

 

Reklama