Przejdź do treści

Wybrano lokalizację dla interferometru radiowego SKA

Artystyczna wizja anten parabolicznych SKA. Źródło: SKA Organization/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions

Wybrano lokalizację dla największego radioteleskopu na świecie. Po długich obradach członkowie Organizacji SKA (Square Kilometer Array) zdecydowali się na podwójną lokalizację anten tego największego na świecie interferometru radiowego. Zostaną one zbudowane na południu Afryki oraz w Australii.

SKA ma być największym i najbardziej czułym radioteleskopem świata, zdolnym do wyjaśnienia nurtujących naukowców kwestii dotyczących wczesnej ewolucji Wszechświata. Większość anten w I Fazie Projektu  znajdzie się w Afryce Południowej. Dalsze radioteleskopy zostaną wybudowane w Australii. Następnie kolejne talerze "Fazy II" Projektu SKA znów zostaną skonstruowane w Afryce, podczas gdy nowe anteny na niskie częstotliwości radiowe (Faza I i II) znajdą się w Australii.

"To porozumienie to ważna chwila w tworzeniu SKA" - podsumował David Willetts, minister Nauki i Edukacji. "Podjęta w tej sprawie decyzja o podwójnej lokalizacji anten Projektu zwiększa efektywne wykorzystanie środków jakie już zgromadzono w obu tych miejscach"

Pomysł na gigantyczny radioteleskop SKA jest niewiele młodszy niż obecnie budowany, wielki interferometr radiowy LOFAR. Pochodzi z początku lat dziewięćdziesiątych. Docelowo, zespół anten ma mieć powierzchnię zbierającą wynoszącą kilka milionów metrów kwadratowych i składać się z tysięcy niewielkich anten rozlokowanych na obszarze około trzech tysięcy kilometrów kwadratowych. Ma to dawać czułość radiową około pięćdziesiąt razy większą niż obecnie osiągana czułość dla jakiegokolwiek interferometru lub pojedynczej anteny. SKA będzie badać zarówno różne radioźródła, jak i strukturę wielkoskalową Wszechświata, także we wczesnych epokach kosmologicznych.
 
Czynnikami, jakie były brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla anten SKA, były: poziom zakłóceń radiowych, prognozy na przyszłość w kwestii istnienia "cichej radiowo strefy" na obu obszarach, ich warunki geograficzne, obecność infrastruktury telekomunikacyjnej, koszty utrzymania anten oraz uwarunkowania polityczne i społeczne. Porozumienie zawarto pomiędzy głównymi członkami Organizacji SKA - są nimi Wielka Brytania, Kanada, Chiny, Włochy i Holandia. Obecnie Projekt powoli wejdzie w kolejną fazę - implementacji. Aktywnymi członkami Projektu będą w przyszłości naukowcy i inżynierowie, nie tylko z państwa przewodniczącego SKA - Wielkiej Brytanii - ale i z całego świata, wraz ze współpracownikami z branży przemysłowej. Projekt ma zapewnić nie tylko rozwój technologii na potrzeby samej radioastronomii, ale i innych dziedzin - m.in. związanych z transportem danych, obliczeniami komputerowymi, czy rozwojem oprogramowania. Realizacja tak ambitnego projektu wymaga współpracy wielu  państw i ośrodków naukowych.

 

Źródło: Astronomy.com | Elżbieta Kuligowska

Na ilustracji: Artystyczna wizja anten parabolicznych SKA. Źródło: SKA Organization/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama