Przejdź do treści

Wybrano władze Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na lata 2013-2015

Logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA)
W Warszawie zakończył się zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA), w którym udział wzięło około 150 polskich astronomów. W jego trakcie m.in. wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem PTA została dr Agnieszka Kryszczyńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybory władz na lata 2013-2015 odbyły się podczas Walnego Zebrania członków PTA w piątek 13 września b.r. Nowym prezesem organizacji została dr Agnieszka Kryszczyńska z Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu. Stanowisko wiceprezesa otrzymał dr hab. Maciej Mikołajewski z Centrum Astronomii UMK w Toruniu, który jest redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego „Urania – Postępy Astronomii”, wydawanego przez PTA.

Do zarządu stowarzyszenia zostali wybrani także: Krzysztof Czart (Europejskie Obserwatorium Południowe oraz Centrum Astronomii UMK w Toruniu), Tomasz Mrozek (Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Grzegorz Stachowski (Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Waldemar Ogłoza (Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) oraz Agata Różańska (CAMK PAN w Warszawie).

Zjazd odbywał się w dniach 11-14.09.2013 r. w warszawskim Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN). W jego ramach dokonano przeglądu projektów badawczych prowadzonych przez polskich naukowców zajmujących się badaniami kosmosu. Osobną sesję poświęcono również zagadnieniom popularyzacji astronomii. Ważnym tematem konferencji była współpraca z Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) oraz Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Podczas zjazdu przyznano nagrody, w tym po raz pierwszy Medal Bohdana Paczyńskiego, ustanowiony dla uczczenia pamięci jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich astronomów. Medal otrzymał prof. Martin Rees, światowej sławy brytyjski astronom, którego badania w zasadniczy sposób wpłynęły na wiele dziedzin astronomii.

Witryna internetowa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ma adres http://www.pta.edu.pl. (PAP)Reklama