Przejdź do treści

Wyniki II edycji konkursu na najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej

Nagroda prezesa PAK

Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła wyniki II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej obronioną w roku akademickim 2018/2019.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 28 prac dyplomowych, obronionych w roku akademickim 2018/2019, w tym 17 prac magisterskich i 11 inżynierskich. Liczba prac świadczy o rosnącej popularności konkursu wśród studentów. Liderami wśród uczelni, z których pochodziła największa liczba przesłanych prac są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (9 zgłoszeń) i Politechnika Warszawska (7 zgłoszeń). Pozostałe prace pochodziły z innych wiodących ośrodków kształcących na kierunkach związanych z branżą kosmiczną, czyli Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Kapituła Konkursowa Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej przyznała następujące nagrody:

w kategorii prac inżynierskich:

Nagrodę I stopnia dla Pana Mateusza Guzika za pracę pt. „Układ hamowania aerodynamicznego w rakiecie sondującej”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

Nagrodę II stopnia dla Pana Michała Grendysza za pracę pt. „Wstępny projekt systemu sterowania do rakiety sondującej oparty o silniki typu cold gas”, Politechnika Warszawska;

Nagrodę III stopnia dla Pana Dawida Adamskiego za pracę pt. „Wykonanie modelu laboratoryjnego układu sterowania i zobrazowania położenia satelity typu Cube”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;

w kategorii prac magisterskich:

Nagrodę I stopnia dla Pana Grzegorza Gajocha za pracę pt. „System komunikacji satelity PW-SAT2”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Nagrodę II stopnia dla Pani Joanny Marty Najder za pracę pt. „Analiza jakości predykcji orbit satelitów śledzonych przez stacje SLR", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Nagrodę III stopnia dla Pana Piotra Bryłki za pracę pt. „Wykorzystanie niskobudżetowych odbiorników GNSS na potrzeby wyznaczania parametrów opóźnienia troposferycznego", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Przewodniczący kapituły Wiceprezes PAK ds. Nauki Marek Moszyński podkreślił fakt, że wszystkie nadesłane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. Kapituła konkursowa miała w tym roku jeszcze trudniejsze zadanie. Szczególnie w zakresie przyznania najwyższych nagród, gdzie poziom był bardzo wyrównany. Widać również pewne tendencje w ocenianych przez nas kategoriach. Mianowicie w kategorii prac inżynierskich zauważalna jest tendencja ukierunkowana na tematykę rakietową, której dotyczyła większość prac. Natomiast w kategorii prac magisterskich panowała większa różnorodność tematyczna. Wszystkim zwycięzcom gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy naszego konkursu przyczynią się do rozwoju branży kosmicznej w Polsce – podsumował wiceprezes Moszyński.

Kapituła konkursowa składała się z 6 członków – ekspertów związanych z różnymi aspektami sektora kosmicznego, takimi jak przemysł, astronomia/astronautyka, informatyka czy technologie satelitarne.

Wręczenie nagród odbędzie się w najbliższym czasie na specjalnej uroczystości, o czym wszystkich zainteresowanych poinformuje Polska Agencja Kosmiczna.

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2018 roku i obejmowała prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. Wpłynęło wtedy 16 prac dyplomowych z uczelni wyższych z całego kraju. Oceniane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom, co podkreśliła Kapituła Konkursu. Laureaci pochodzili z wiodących polskich uczelni (wg liczby przesłanych prac): Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu i Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama