Przejdź do treści

Wystartował konkurs na najlepsze zdjęcie satelitarne obszarów wodnych!

Shrinking Ice. Fot. Jarek Bajer

Wystartowała trzecia edycja międzynarodowego konkursu „Seize the Beauty of our Planet”. Podobnie jak poprzednie edycje łączy on technologie kosmiczne z podejściem proekologicznym. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Together for Blue Earth!”, ponieważ skupia się ona na zagadnieniu wody na naszej planecie i jej ochrony.

Organizatorem konkursu jest CloudFerro, dostawca i operator platform obserwacji Ziemi z dostępem do danych z programu Copernicus i środowiska chmurowego do ich przetwarzania. Konkurs został objęty honorowym patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

Prace konkursowe należy nadsyłać do 24 października 2022 roku.

Szacuje się, że około 70 procent powierzchni Ziemi pokryte jest różnymi formami wody, z której korzystają wszystkie organizmy żyjące na naszej planecie. Niestety, niemal wszystkie rejony naszej planety zostały już dotknięte takimi zjawiskami, jak zanieczyszczenie wód, susze, skutki regulacji rzek, powodzie czy podnoszenie się poziomu wód. Wiele organizacji europejskich i międzynarodowych intensyfikuje działania, aby uchronić ten zasób przed dalszą degradacją. Organizując konkurs „Seize the beauty of our Planet”, CloudFerro ma na celu wsparcie tych działań.

Jako dostawca i operator platform obserwacji satelitarnej Ziemi, takich jak CREODIAS, WEkEO, CODE-DE i EO-Lab, firma promuje wykorzystanie danych z programu Copernicus w badaniach środowiska, pokazując, że odgrywają one kluczową rolę w skutecznym monitorowaniu zasobów wodnych.

Konkurs organizujemy już po raz trzeci. Obserwując rosnącą z roku na rok liczbę zgłoszeń, widzimy, że społeczność związana z danymi obserwacji Ziemi bardzo chętnie włącza się w akcje proekologiczne, a nasz konkurs stał się katalizatorem wspólnych działań tego sektora na rzecz ochrony środowiska. W tym roku chcemy zwrócić uwagę na alarmujący stan ekosystemów wodnych i pilną potrzebę zapobiegania ich dalszej degradacji. Cieszymy się, że nasi partnerzy i klienci – Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT, Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR, oraz PAK – także w tym roku przyłączyli się od naszej akcji. – mówi Joanna Małaśnicka, dyrektor marketingu CloudFerro.

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, powinni przesłać zobrazowanie satelitarne, które przedstawia obszar wodny dotknięty w ostatnich latach zmianami klimatycznymi lub działaniem człowieka. Obraz powinien zostać wygenerowany na jednej z platform obserwacji Ziemi dostarczanych i obsługiwanych przez CloudFerro, tj. CREODIAS, WEkEO, CODE-DE lub EO-Lab. Następnie prace zostaną poddane pod głosowanie internautów, a 13 obrazów z największą liczbą głosów przejdzie do II etapu, w którym jury złożone  z ekspertów ds. obserwacji Ziemi nagrodzi 3 najlepsze prace. 13 zwycięskich zobrazowań znajdzie się w kalendarzu CloudFerro na rok 2023, który zostanie rozesłany do wiodących instytucji, firm i organizacji sektora obserwacji Ziemi.

Czytaj więcej:

 

Źródło: CloudFerro

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Na zdjęciu: Praca Shrinking Ice. Fot. Jarek Bajer

Reklama